ทำนายฝัน 'กระบอกสูบลม'

ฝันเห็น ฝันว่า กระบอกสูบลม แนะนำให้คุณทำความดี เพื่อให้เคราะห์ต่างๆผ่านไปโดยเร็วพลัน เช่น ถือศีล ทำทาน ปล่อยปลา เพื่อใช้เป็นพลังเสริมฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระบอกสูบลม'

แนะนำให้คุณทำความดี เพื่อให้เคราะห์ต่างๆผ่านไปโดยเร็วพลัน เช่น ถือศีล ทำทาน ปล่อยปลา เพื่อใช้เป็นพลังเสริมฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงธนู บ้านใหม่ ฝันเห็นนํ้าวน ถูกยิงด้วยธนู อรุณ ผึ้งต่อย สุนัขเข้ามาเลีย ปราศจากอํานาจ แกะ เทวาลัย ตัวเองมีชื่อเสียง เดินเรือ แทงตัวเอง หลุมอสรพิษ สวรรค์ ปากเหม็น นุ่งชุดแดง พายุ พนัน เณรหางนาค อ่างล้างหน้า บดเมล็ดกาแฟ ดอกซ่อนกลิ่น ช่อดอกไม้ ฆ่าควาย จมูกของตัวเองยาวใหญ่ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ห้อง สะอึก จน ถ่อเรือ นกยูงรำแพน เหาะ ญาติมิตร ตกลงไปในบ่อ งานสังสรรค์ เห็นกระดุม เพื่อนอยู่ห่างไกล ปลาหมึกหลายตัว นกกำลังจิกกัน ดับเทียนชัย กองทัพ ทำนาไม่ได้ผลดี บ้านตัวเองสวยงาม ฝนตกปอยๆ ต้นกก ถีบจักรยาน พิมพ์ ไฟไหม้ ได้เงิน ต้นกัลปพฤกษ์ กุญแจหาย นอนอยู่บนแผ่นดิน ไผ่ บูชา นางพยาบาล คนตายในบ้าน ค่ำมืด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ฉาบแตก ตู้อาหาร ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย หญิงชู้ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ไพ่ ประตูที่ปิดตาย ป้อมปราการ กุฏิพระ ลูกจัน กินเนื้อหมู เด็กเกิดใหม่ กินไก่ หิมะตกในฤดูร้อน หมาหอน ตัดหัว สร้อยข้อมีชำรุด คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ไหว้พระ นุ่งโจงกระเบน ศพถูกมัดตราสัง กระเป๋า ลูกเห็บ ทัพพี ถูกมัดด้วยเชือก ครกสาก เศร้าโศก ปลวก ทุ่งนา ส้วม ก้อนหิน ครัว เดินถอยหลัง ขโมยทรัพย์สมบัติ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กาบินเข้ามาในบ้าน เดินอยู่ในความมืด ดวงดาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM