ทำนายฝัน 'กระป๋องนม'

ฝันเห็น ฝันว่า กระป๋องนม ธุรกิจการค้าที่คุณกำลังทำอยู่นั้น จะเจริญรุดหน้าด้วยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระป๋องนม'

ธุรกิจการค้าที่คุณกำลังทำอยู่นั้น จะเจริญรุดหน้าด้วยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุกร ฟ้าร้อง ธงชัย นุ่งโจงกระเบน ทาก หวีผม หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เรือ ตู้กับข้าว ปลา ยกโทษ เบี้ย ผึ้ง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) วงเวียน ศิลปิน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ทูต มังกร ห่าน โต๊ะรับประทานอาหาร ม่านกั้นกำบังสายตา ตารอบตัว กอดภรรยา เชือก ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน แขนขาด เกาะ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ยินเสียงกลอง คนร้าย พัชรกิติยาภา ดวงจันทร์ ท่าเรือ เกลียดคนอื่น เมฆบังแสงอาทิตย์ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ย่าง ดอกบานไม่รู้โรย คนบ้า เดินเข้าออกประตูกว้างๆ พลอยหลากสีสัน ซุกซ่อนตัว นำตาข่ายไปดักสัตว์ ฟันบนหัก กินเนื้อย่าง เลือดออกทางช่องคลอด สวมเสื้อสีขาว เที่ยวชมงานรื่นเริง พนมมือ ฝน ข้อมือหัก ก่อสร้าง ตัดหนวดตัวเอง ภิกษุ ทาขมิ้น ป่าเขา เล่นน้ำฝน ทะเลาะ เงา ผ้าสีขาว ไก่ออกไข่ กระท่อมร้าง นรก ผู้หญิงถือมีด วันเกิด เทวาลัย ตาลปัตร ตัดต้นไม้ ครอบครัว ทหารเข้าบ้าน มิตรสหาย หญิงแต่งชุดสีขาว แกะ ถากไม้ ฆ่าโค เพชรรัตนราชสุดา อินทรี วิ่งจนเหนื่อยหอบ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ฉี่รดที่นอน ตู้หนังสือ งม กวางดำ ภาษา ได้เงิน ผ้าฝ้าย ดูละคร กินอุจจาระ เป่าขลุ่ย ภรรยาตาย รัศมี กำแพงโบราณ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง จันทรคราส ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ปลูกบ้าน ไฟฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM