ทำนายฝัน 'กระสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า กระสือ ฝันว่าเป็นกระสือ จะร่ำรวย แต่ที่มาของความร่ำรวยนั้นจะได้มากจากเรื่องสกปรก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระสือ'

ฝันว่าเป็นกระสือ จะร่ำรวย แต่ที่มาของความร่ำรวยนั้นจะได้มากจากเรื่องสกปรก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสาตกน้ำมันในบ้าน แร้ง ขึ้นต้นไม้ ถั่วงอก ลูกข่าง คราด ห้อง ฮ่อยจ๊อ งาช้างวางคู่กัน ร่มกางอยู่ ตู้ โกศ หมาก ทะเลาะกับแม่ยาย ถ้ำ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ช้อน ร่ม นั่งเรือ ยิงกา นุ่งชุดแดง กินหอยนางรม อยู่ในกระท่อม มีหลายหู จุดไฟแล้วดับ หมู ของขวัญ ทีปังกรรัศมีโชติ ฌาน ชกคนที่จมูก โคกินหญ้า ดวงอาทิตย์ดับ ปลวกขึ้นบ้าน ขุดดิน ถูกโกง คำสัญญา ผ้าสีดำ มีคนสวมแหวนให้ แปรงฟัน ซ่อน ประโคม ชงชาถวายเจ้าที่ คนฆ่าสัตว์ เงินกู้ ดูหนัง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง กรรไกร ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ชักว่าว สะอึก หาบอุจจาระกลับบ้าน ทหารยิงปืนใหญ่ ฆ่าผึ้ง กินก้อนดิน มดหรือแมลง ป่วย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดื่มน้ำจากแก้ว กินเนื้อมนุษย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ นอกใจแฟน ช่วยคน เดินทางในป่ารก ตกเขา ขนมปัง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กระต๊อบ เดินเรือ เหงื่อ ต้นกก หนามตำ จูบสัตว์เลี้ยง เดินถอยหลัง อุปกรณ์ทำครัว ปล่อยปลาดุก เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ แผ่นดินแยกออกจากกัน ตัวเองมีชื่อเสียง ช่อดอกไม้ เด็กผู้ชายสู้กัน เช็คเด้ง หาบขี้กลับบ้าน ร้องรำทำเพลง กระดานดำว่างเปล่า ดื่มน้ำฝน กระท่อมในป่า ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า รองเท้า แต่งงานก่อนกำหนด เห็นประตูเมือง ดอกบานไม่รู้โรย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ตู้กับข้าว มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี อาบน้ำฝน เพลิง งมปู ไหว้พระราหู เสวียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM