ทำนายฝัน 'กองดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า กองดิน จะได้พบกับเพศตรงข้ามที่นำโชคลาภมาให้ จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ อย่าเพิ่งทุ่มเทไปจนหมดตัวและหัวใจ หากฝันว่ากินดิน หรือจับก้อนดิน จะได้ลาภทางการเงินจากมิตรสนิทหรือคนใกล้ชิด และถ้าเห็นเนินดินกองสูงคล้ายหลุมฝังศพ หรือตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนเนินดินนั้น ทายว่า งานที่คิดไว้จะสำเร็จหรือได้รับผลประโยชน์จากค่านายหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กองดิน'

จะได้พบกับเพศตรงข้ามที่นำโชคลาภมาให้ จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ อย่าเพิ่งทุ่มเทไปจนหมดตัวและหัวใจ หากฝันว่ากินดิน หรือจับก้อนดิน จะได้ลาภทางการเงินจากมิตรสนิทหรือคนใกล้ชิด และถ้าเห็นเนินดินกองสูงคล้ายหลุมฝังศพ หรือตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนเนินดินนั้น ทายว่า งานที่คิดไว้จะสำเร็จหรือได้รับผลประโยชน์จากค่านายหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โบว์ดำผูกคอ ตบมือ ทำลายโซ่ตรวน เดินเล่นบนหาดทราย แป้ง ยกทรง เด็กพิการ นุ่งผ้าขาด ตักน้ำ วงกต แท่น ตีผึ้ง ไม้พลอง ตัวเองเป็นกรรมกร ถ้ำมืด ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง บิดามารดา มีขาเดียว แบกหาม เสื่อไม้ไผ่ นักเรียน เป็นบ้า ฝั่ง เจ้าเมือง ปากกา คนป่วยอยู่บนรถ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม หญิงชู้ สายสะพาย โรงพยาบาล หัวนก ได้ยินเสียงปืน สำลี กินกระต่าย ผู้หญิงถือมีด แหวนแต่งงาน พระบรมรูป แผนผัง ฝุ่นเข้าตา ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ไล่จับผีเสื้อ ครู มีฤทธิ์ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) จับก้อนหิน ผู้หญิงตบผู้ชาย เลือดออกทางช่องคลอด นกแก้ว ตู้เหล็กใส่เอกสาร นอน สมอเรือ งูเหลือม จับกระต่าย เขากวาง ถังน้ำ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ช้อนเงิน ที่นอน กินเนื้อมนุษย์ เลื่อยไม้กระดาน ดัดผม มงกุฎ ลุยไฟ หาบอุจจาระกลับบ้าน งมของในลำคลอง ฟ้าผ่า เสี้ยนหนาม เหาะดั้นเมฆ หุ่นโชว์เสื้อ คราส บิณฑบาต ฝาเรือน มุดรั้วลวดหนาม ผ่าท้อง กระสุนปืน ฆ่าผึ้ง กระต่ายน้อย ไก่ชน ชายชู้ สวมรองเท้าใหม่ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ชกคนที่จมูก วิมาน จูบคนรัก ตรอกซอกซอย นาฬิกาปลุก จอมปลวก การสร้างโบสถ์ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ฟูก ขายของ นำเที่ยว สติ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ อุจจาระ ย่าง คนเมา ไกด์ หัวไก่ เทียนชัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น