ทำนายฝัน 'กินถั่วต้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า กินถั่วต้ม ฝันว่ากินถั่วที่ต้มหรือคั่วสุกแล้ว ให้ระวังเพื่อนฝูงจะนินทาว่าร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินถั่วต้ม'

ฝันว่ากินถั่วที่ต้มหรือคั่วสุกแล้ว ให้ระวังเพื่อนฝูงจะนินทาว่าร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ออกจากบ้าน สมอเรือ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เกลียดคนอื่น ทอดสมอ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หุ่นยนต์ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย พิมเสน นกกาเหว่า ฟ้าผ่า ไถนา ฉากกั้น เห็นรองเท้าเก่า ภิกษุ หญิงแต่งชุดสีดำ กงเต๊ก ชายหนุ่ม ฝนหยุดตก คนป่วยอยู่บนรถ โครงกระดูกมนุษย์ ทหารเข้าบ้าน ลอยคอ เสาตกน้ำมันในบ้าน ร่างกายตัวเอง แดด กางเขน เบ็ดตกปลา ฆ่านกกระจิบ แสง เดินบริเวณวัด ถูกฉุด ธนาคาร แจวเรือ เซียมซี นอนบนเตียง ถอยหลัง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ขี่สุกร เหี้ย ฟ้าที่สดใส ปลิง นุ่งผ้าสีชมพู ใบมีดโกน แคร่ ผู้ชายมีผมน้อย กล่าวคำอำลากับใครบางคน ความลับ หินก้อนใหญ่ สุนัขหอน กินข้าวบนใบบัว ผูกปมเชือก ซองจดหมายสีขาว เนื้อหนัง ศาล ซองจดหมายสีฟ้า กินอาหาร นางกวัก หนอนไต่ตามร่างกาย เรือจอด กระรอก ภูเขาไปกำลังระเบิด ปลวก บิน (ตกลง) ซีเมนต์ โสมสวลี การตายของเพื่อน ถูกกลั่นแกล้ง ได้ยินเสียงกบ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ฝูงคนจำนวนมาก ฆ่าควาย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ งานวัด เป็ดไก่ ตัวเองถูกฉีดยา โรงพยาบาล อาคันตุกะ กรวยกรอกน้ำมัน ล่าสัตว์ มุดใต้ถุน สายสร้อย ถ่ายอุจจาระ ยกของ ด่า ฟ้อนรำ ไมโครโฟน สายสนตะพาย นำอุจจาระกลับบ้าน ประกาศข่าวการเกิด รถศพ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บันไดกว้างๆ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ พังประตู อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เทศน์ บิลเลียด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM