ทำนายฝัน 'กินเลี้ยง'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเลี้ยง ผู้ฝัน ฝันว่าได้ไปร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ มีอาหารชั้นดี ชั้นเลิศมากมาย จะได้รับความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก และได้รับข่าวดี และ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินเลี้ยง'

ผู้ฝัน ฝันว่าได้ไปร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ มีอาหารชั้นดี ชั้นเลิศมากมาย จะได้รับความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก และได้รับข่าวดี และ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โคมไฟหรือโคมตะเกียง ลายมือ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า สวน นอนกลับหัว เจ็บปวดตามร่างกาย ญาติกำลังจะตาย ทหาร กินดิน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ผัก ได้เข้าร่วมในสงคราม แร้ง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค รังนก ถอนผมหงอก ตำรวจ ดื่ม สุกรกลายเป็นคน รั้ว คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง พระปรางค์ กระดาษข่อย ฟองสบู่ ยกของหนัก วอ บ่อน้ำใหญ่ ฝูงคนจำนวนมาก เลือกผัก ราชา ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เดินทางไปมหาสมุทร มดหรือแมลง เดินละเมอ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ฝั่ง งูกัด พวงมาลา ลูกข่าง กินรีหรือกินนร มหาสมุทรมีพายุ ต้นไม้เหี่ยวเฉา เฒ่าแก่ เอทีเอ็ม มาลัยดอกไม้ สบู่ จมูกแหว่ง เสียสติ กลืนเมฆ สตรี ตัวเองเจ็บป่วย นั่งบนอาสนะสงฆ์ เครื่องปั้นดินเผา ปากเจ็บ หมากัด ตะกวด มดเต็มบ้านเมือง ถูกข่มขืน ฝุ่น ไก่ ถูกตีหู ถูกฝังทั้งเป็น แพทย์ จับลูกเสือ ไว้หนวดยาว งูใหญ่ วิชา ราวตากผ้า การสร้างโบสถ์ กริช นำอุจจาระกลับบ้าน ฝนตั้งเค้า เงา เด็กทารก ขึ้นบันได ขึ้นเขา ถลกหนัง ลอยกระทง นักแสดง รุ้งกินน้ำ ฆ่าตัวตาย กัดลิ้นตัวเองขาด จีวร ทาก ระดู บูชา ตาข่าย ภรรยาทิ้ง งู เงื่อน ปีนป่ายภูเขา เลื่อยไม้กระดาน ปลาหมึก นั่งนับลูกประคำ เสือกัดตัวเอง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เงาตัวเองในกระจก ธารน้ำ ซ่อน สิริวัณณวรีนารีรัตน์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM