ทำนายฝัน 'กิ่งก่าวิ่งไปมา'

ฝันเห็น ฝันว่า กิ่งก่าวิ่งไปมา คุณจะถูกตำหนิจากผู้ใหญ่ หรือ ผ่านเรื่องร้ายๆ มาก่อนผู้ใหญ่จึงเห็นใจ สนับสนุนในหน้าที่การงาน จะได้ของกำนัลจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กิ่งก่าวิ่งไปมา'

คุณจะถูกตำหนิจากผู้ใหญ่ หรือ ผ่านเรื่องร้ายๆ มาก่อนผู้ใหญ่จึงเห็นใจ สนับสนุนในหน้าที่การงาน จะได้ของกำนัลจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ต้องโทษ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย รถเข็นศพ งานมงคล เต้านม ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กระโปรง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) หัวไก่ ขมิ้น ขี่เสือ พัชรกิติยาภา ตกช้าง ได้ยินเสียงกระดิ่ง เป็ด นาฬิกาข้อมือเสีย ตัดหัว ไฟ ตู้ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง แขนขาด คนรับใช้ เสือตาย เฮลิคอปเตอร์ กกกอด ถูกมัดมือมัดเท้า ตัดหนวดตัวเอง ราหู ขโมยทรัพย์สมบัติ กุ้งแห้ง ถูกทรมาน หมากัด โครงกระดูกมนุษย์ จันทร์ทรงกลด เล่นฟุตบอล คิดถึง จุดดอกไม้ไฟ ฐานพระพุทธรูป โคกินหญ้า เครื่องลายคราม เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น รถยนต์ แม่ กินปลาหมึก ธารน้ำตก จลาจล ไอ หมี ปีก ให้มีดแก่คนอื่น ตกหน้าผา ทาส สูบบุหรี่ เดินบริเวณวัด กินเลือด บิน (สูงขึ้น) ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถูกฟันคอขาด ลิ้นแข็ง ซองจดหมายสีชมพู ยอดโดม กินผลไม้แฝด เวียนเทียน กุ้งยักษ์ ดอกซ่อนกลิ่น โดนแทง หิมพานต์ (ป่า) กลองโบราณ ประทัด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป วิ่ง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ข่าวดีจากลูก โจรปล้นบ้าน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ร้องเพลง จิ้งหรีด เบี้ย รักกับนักบินหญิง แห่กฐิน ดวงอาทิตย์ขึ้น ไม้กางเขน ถูกฝังทั้งเป็น จันทรคราส พนมมือ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ดื่มสุรา ตัวเลข ตอไม้ ใต้ถุน กินเกินขนาด พระธาตุ ทหารเข้าบ้าน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน กินเนื้อไก่ ตู้หนังสือ ถูกขัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น