ทำนายฝัน 'ก้างปลาติดคอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ก้างปลาติดคอ จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ หรือโดนคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชานำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ แต่ไม่ช้าจะต่อสู้ฟันฝาอุปสรรคไปได้ในที่สุด ด้วยสติปัญญา มันสมอง และการวางแผน เรียกได้ว่าต้นร้ายปลายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ก้างปลาติดคอ'

จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ หรือโดนคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชานำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ แต่ไม่ช้าจะต่อสู้ฟันฝาอุปสรรคไปได้ในที่สุด ด้วยสติปัญญา มันสมอง และการวางแผน เรียกได้ว่าต้นร้ายปลายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผม หน้า ดำน้ำ กระเป๋าเดินทาง ทารก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ข้าวสาร พี่น้องทุบตีกัน คนตายในบ้าน ถอดเสื้อ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กวนอิม ของเน่าเสีย สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) พระพุทธเจ้า ผึ้ง พนมมือ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ กระบี่ รบชนะ โฉนดที่ดิน สะอึก พระจันทร์เดือนหงาย ข่าวดี เสื่อไม้ไผ่ จับกัง ปล่อยนกกระเรียน เณรหน้าไฟ ท่องเที่ยวในสวน ยา ภูเขาไปกำลังระเบิด ทองคำก้อน เท้าขาด แม่ชี จับเงิน มีฤทธิ์ คลอดลูก ปอ เสื่อขาด ฆ่างู บริโภคเนื่อสุกร โพธิ์ ขนมจีน แล่นเรือผ่านเกาะ ประทัด ขนลุก กินเนื้อวัว ดอกราตรี หน้าต่างพัง เสื้อครุย ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย โดนแทง มะพร้าว ของกำนัล ขี่นางโค กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ สงคราม ขา เล่นฟองสบู่ แสงบนท้องฟ้า กำลังจะไปตาย ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ นุ่งชุดแดง กล้วยเน่า ถนน หมากรุก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เดินอยู่ในสุสาน สาหร่าย ตะไคร้ แมลงวัน ร่องน้ำ พูดคุยกับคนต่างชาติ รัฐประหาร ราชา ถลกหนัง จันทร์เพ็ญ ตุ้มหูหาย จับสุกร ปรบมือ บ่อน้ำพุแห้งขอด จานชาม นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง มวยผม กินรีหรือกินนร เดินละเมอ ฉิ่ง เศร้าโศก ขนนกสีดำ กระถาง ป่าช้า นั่งบนหลังนกกระเรียน บ้านตัวเองสวยงาม ผดผื่นคันขึ้นตามตัว กินอาหาร โดด สร้าง แท่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น