ทำนายฝัน 'ก้ามปู'

ฝันเห็น ฝันว่า ก้ามปู เห็นก้ามปู หรือ กินก้ามปู มีการพบผู้คนจำนวนมาก มักเจอคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนัก แต่จะมีแต่คนนำโชคลาภมาให้ ความรักมักจะเป็นแบบชิงรักหักสวาท และมีการหึงหวงกันตลอดเวลา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ก้ามปู'

เห็นก้ามปู หรือ กินก้ามปู มีการพบผู้คนจำนวนมาก มักเจอคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนัก แต่จะมีแต่คนนำโชคลาภมาให้ ความรักมักจะเป็นแบบชิงรักหักสวาท และมีการหึงหวงกันตลอดเวลา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ก่อสร้าง กินเป็ด เฒ่าแก่ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ การทำผิดพลาด ทูต ก้างปลาติดคอ นุ่งผ้าขาด จันทร์ทรงกลด ค้างคาว สมโภช มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ รองเท้า ขันตักน้ำ เปื้อน ทำนบ ขอทาน ตกกระ หยก ขวาน เพลิง แร้งกินซากศพ โอ่ง ถ่อเรือ ภรรยาหนี เกลียดคนอื่น ตะกร้อ กรวยกรอกน้ำ ไส้ไหลจากท้อง เซิ้ง ได้เป็นเจ้าบ่าว แม่ เดินทางก่อนกำหนด ย้อมผม เพื่อน ปลูกบ้าน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ลำคลอง กินเนื้อหมู ภรรยานอกใจ พังประตู ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน คนแคระ ตู้เหล็กใส่เอกสาร เดินขึ้นภูเขา ไถนา สัปทน ถูกกลั่นแกล้ง ไม้ไผ่ ตนเองทำความผิด ผึ้งต่อย กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ยกยอ คอบิด ไฟฟ้า คราด กะละมัง คนร้าย ฮก ลก ซิ่ว มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ตลาด ถูกมัดด้วยเชือก อดอยาก โทรศัพท์มือถือหาย งมของในแม่น้ำ บัตรเครดิต โต๊ะทำงาน คำนับ คนรักได้รับบาดเจ็บ นอนกับนางงาม เข่า เท้าขาด คนกำลังถ่ายรูป แคร่ กินเนื้อย่าง ลุยไฟ ปม ได้เสื่อใหม่ เกิดสงคราม คอมพิวเตอร์ ฝังศพ กินผลไม้แฝด กรรมกร เต้าฮวย ขี่เสือ ถอดเสื้อ เคารพ คำนับ ถูกพายุพัดพาไปไกล เจ้านาย ทำนาเกี่ยวข้าว ซักผ้า แมลง กินเกินขนาด ครอบครัว ลอย มงคล ตีฆ้อง แก้ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM