ทำนายฝัน 'คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล'

ฝันเห็น ฝันว่า คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ฝันเห็นคนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล คุณจะมีเพื่อนใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล'

ฝันเห็นคนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล คุณจะมีเพื่อนใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เที่ยวซ่อง ปาก เขื่อน เสื้อใหม่ หิ่งห้อย กวางดำ ตีเหล็ก บิน (ตกลง) อาหารบูดเน่า แผล สวมเสื้อสีขาว กัดลิ้น คนหามวอผ่านหน้า มดกัด มีโชคลาภ ภรรยามีลูก บวชภิกสุนี เครื่องบินบังคับ อยากตาย ซองจดหมาย งูขดเป็นวงกลม ท้องฟ้าสีแดง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ผู้หญิงตั้งครรภ์ เคี้ยวดิน ลา ( สัตว์ ) กองกระดูก เต่า กุมารทอง ถาด รับประทานอาหาร ฉีกกระดาษ งมของ ผลักประตู ขายของ แมลงปีกแข็ง กินเฉาก๊วย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ โลกแตก เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว สลัก สัปเหร่อ มัคคุเทศก์ ถูกโกง อากาศบริสุทธิ์ เงินกู้ เอสเอ็มเอส ( SMS ) รถยนต์ เรือโยง ตกช้าง ราวตากผ้า ช่างเหล็ก ทะเลาะกับคนรัก ฝ่าเท้า ทะเลทราย ผู้หญิงหัวล้าน เป็นแผลที่คอ ลูกเห็บ ฌาน กลางคืน เมือง ซื้อกระโปรง คลื่นน้ำ มะพร้าว แส้ กินโทสต์ ก่อสร้าง นกกำลังจิกกัน หน้าต่าง นุ่น ขวัญ ปลวกขึ้นบ้าน ทีปังกรรัศมีโชติ ช่างไม้ จระเข้ ถอดเครื่องประดับ ภูเขาไฟ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ถั่วฝักยาว ตีฆ้อง บันไดกว้างๆ เป่าแตร ไฮไฟว์ ( hi5 ) กระซิบ เงิน กระบี่ โล่ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินอยู่ในความมืด พังประตู ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ศัสตราวุธ ไหว้พระ ญาติกำลังจะตาย ขนตาร่วง ตกใจเพราะเห็นผี กอดผู้ชาย เลี้ยง โอเอซิส ประกันตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM