ทำนายฝัน 'คลอดลูกก่อนกำหนด'

ฝันเห็น ฝันว่า คลอดลูกก่อนกำหนด ฝันว่าคลอดลูกก่อนกำหนด คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนการบางอย่างที่คุณวางเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คลอดลูกก่อนกำหนด'

ฝันว่าคลอดลูกก่อนกำหนด คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนการบางอย่างที่คุณวางเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ บ้านคนอื่น เคี้ยวดิน ถูกตี มาเฟีย อาบน้ำในอ่าง ผีตายโหง ขนม ช้างไล่กวด จับก้อนหิน จุดดอกไม้ไฟ โคเข้าบ้าน น้ำหอม ไฟไหม้ผม เผาขยะ กก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ แต่งงานก่อนกำหนด พระพุทธเจ้า ขนตา สูบ ฆ่าโค หุ่นโชว์เสื้อ บ่อน้ำพุแห้งขอด ฮา ครกสาก แก้ผ้า เงินกู้ มะพร้าว ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ นั่งนับลูกประคำ กินเฉาก๊วย เห็นไม้กระดาน เช็คเด้ง ฮวงซุ้ย กัดลิ้น ผิวพรรณ ผู้หญิงหัวล้าน ฉลองพระบาท อยู่ในอาการผิดหวัง กินเต้าหู้ มุดใต้ถุน น้ำท่วม เป็ดว่ายน้ำ ขวาน ประกาศนียบัตร นอนบนที่นอน กระท่อมริมทะเล เล่าเรื่องตลก ทหารยิงปืนใหญ่ โต๊ะรับประทานอาหาร บัญชี แคร่ การตายของเพื่อน จอมปลวก ม้านั่ง สวะ ย่างเนื้อ มีด ภรรยาเปลือยกาย เดินเล่นในสวนสวย ช่อดอกไม้ กุ้งแห้ง ถ้ำ หิมะตกถูกตัว ถูกฆ่า อยากมีเงิน คนอื่นทำพลาด ถูกโยนลงทะเล ค้นหา ม่านกั้นกำบังสายตา หัวเราะ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เก็บของมีค่าได้ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ตบแต่ง ปล้น เจ็บปวด งานแต่งงาน ธรรมจักร ตะไคร้ ซ้อมรบ ไต่ลวด คบบัณฑิต เงินปากผี ฝนตกปอยๆ หนอนไต่ตามร่างกาย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กระดาษสีขาว เสื้อใหม่ แต่งตัว ได้เป็นเจ้าบ่าว กินอุจจาระ เปียก ปีนรั้ว ฝังศพคนที่รู้จัก หนังสือ ศิลา แชมพู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น