ทำนายฝัน 'ฆ่ากระต่าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ฆ่ากระต่าย ฝันว่าได้ฆ่ากระต่าย ในช่วงนี้คุณจะมีเรื่องเดือดเนื้อ ร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฆ่ากระต่าย'

ฝันว่าได้ฆ่ากระต่าย ในช่วงนี้คุณจะมีเรื่องเดือดเนื้อ ร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสาตกน้ำมันในบ้าน รัศมี ถีบจักรเย็บผ้า รุ้งกินน้ำ มองดูเหว หาบขี้กลับบ้าน ผู้หญิงหัวล้าน แตร เฒ่าแก่ แมลงปอ ธงบนเรือ ศาล เดินขึ้นภูเขา ถากไม้ ธูปเทียน แก้วแตก ตาบอด เห็นปีศาจกินคน อาจารย์ คนแต่งชุดสีดำล้วน หนอน แขนหัก จับผีเสื้อ ท้องฟ้าสดใส คราส ด่า ทำให้คนอื่นตื่น ที่พึ่ง คำสัญญา เอสเอ็มเอส ( SMS ) วอ กวนอิม มีเขาบนหัว สูบบุหรี่ เขียนหนังสือ น้ำมัน ดวงตรา กงล้อ ของเล่น ไก่แจ้ ติดคุก เล่นการพนัน กกกอด ฉาบแตก สัตว์เลี้ยง ลำคานเสียงฉาบ สาดน้ำ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ฉิ่ง เพชรรัตนราชสุดา ป่า กระจาด ผ้าขี้ริ้ว ปากเปื่อย เดินกะโผลกกะเผลก เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ดึงเชือก ดาดฟ้า กระสอบข้าวสาร แหวนหาย กล้วยแฝด ตกบ่อมีหนอน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ให้รางวัล กลองโบราณ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ตู้เซฟ นกนางนวลโผบิน ผ้าขาว เป็นบ้า ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ข่มขืนคนอื่น กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ฝันว่าส่งพัสดุ บริโภค แม่ชี กินหัวสุกร นองเลือด ปล่องไฟ น้ำเหลือง ฝน โฉนดที่ดิน ฟังเทศน์ฟังธรรม บันไดกว้างๆ โรงพยาบาล จุดไฟ ปฏิกูล นกต่อสู้กัน เครื่องจักรทำงานได้ดี คนบ้า เกาหัว กำแพงเมือง ขี่คอคน ค่ำคืน ตู้รับจดหมาย นาข้าวรกร้าง ยื้อแย่ง คนป่วยอยู่บนรถ เกาทัณฑ์ ต่อสู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM