ทำนายฝัน 'ช่างปั้น'

ฝันเห็น ฝันว่า ช่างปั้น ฝันว่าตัวเองเป็นช่างปั้น หรือเห็นช่างปั้นกำลังปั้นดินหรือปูนอยู่ ทำนายว่าเป็นสิ่งที่ดี จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีชื่อเสียง มีโชคดีเข้ามาในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ช่างปั้น'

ฝันว่าตัวเองเป็นช่างปั้น หรือเห็นช่างปั้นกำลังปั้นดินหรือปูนอยู่ ทำนายว่าเป็นสิ่งที่ดี จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีชื่อเสียง มีโชคดีเข้ามาในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จอบหรือเสียม กล่องดนตรี เดินกะโผลกกะเผลก บ่อน้ำใหญ่ ไก่แจ้ ถูกคนเตะ เรือจอด นั่งอยู่ในกองขี้ ทะเลาะกับเพื่อน ใช้กระเทียมทำอาหาร องคมนตรี เจ็บปวด โต๊ะรับประทานอาหาร นกคุ่ม ขโมยอาหาร งูกินสัตว์ เงาตัวเองในกระจก ติดเกาะ ตกใจ นอนอยู่บนแผ่นดิน ห้อง ทูตชาวต่างชาติ เพชรรัตนราชสุดา ล้างบ้าน ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ผู้คุมนักโทษ กระซิบ ได้ยินเสียงกลอง ข่าวลือ สังข์ ตัดต้นไม้ ทำนาเกี่ยวข้าว กางเขน (นก) ผนังบ้าน ฟ้าผ่า ปราสาทเล็กๆ เรือโยง โรงพยาบาล กุ้งมังกร ตักน้ำราดตนเอง ศาลเจ้า ค้าขายต่างเมือง พรวนดิน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ รักใครบางคนมากๆ น้ำล้นเขื่อน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย แต่งตัว อนุสาวรีย์ หวีไม้ ฉลาม นอนกลับหัว ภาพยนตร์ น้ำมัน ถูกพายุพัดพาไปไกล โฆษณา ถูกผีหลอก ต่อสู้กับปีศาจ มองนํ้าตกตามลำพัง ฝนหยุดตก ทอดทิ้งครอบครัว ฤาษี ผู้ชายผมยาว ใช้ผ้าโพกศีรษะ กลองโบราณ นั่งบนเสื่อ นางพยาบาล เท้าขาด ฌาน มีดหาย โกนหนวด ขวัญ ผลไม้ ราหู ขนม หมู ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ถาดอาหาร กินสายบัว กองทัพ ญาติกำลังจะตาย โต๊ะทำงาน โยงเรือ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ เงินกู้ กลอง เที่ยวบ่อนการพนัน อยู่ในอาการผิดหวัง ถัง ตนเองทำความผิด กระท่อมริมทะเล มหาสมุทรมีพายุ กำลังจะไปตาย งูขดเป็นวงกลม เสื่อขาด กล่าวคำอำลากับใครบางคน เงาะ ตะขาบ ฝ่าเท้า ลำคลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น