ทำนายฝัน 'ช้างตกมัน'

ฝันเห็น ฝันว่า ช้างตกมัน ฝันเห็นช้างตกมัน หรือดุร้าย มีคนคอยมุ่งร้ายทำลายให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ได้รับความทุกข์ยากลำบากในช่วงระยะเวลานี้ ไม่ควรเสี่ยงโชคด้วยประการทั้งปวง และ หมั่นสวดมนต์ไหว้ สวดมนต์พระประจำวัดเกิดอยู่เป็นประจำ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้จิตใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ช้างตกมัน'

ฝันเห็นช้างตกมัน หรือดุร้าย มีคนคอยมุ่งร้ายทำลายให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ได้รับความทุกข์ยากลำบากในช่วงระยะเวลานี้ ไม่ควรเสี่ยงโชคด้วยประการทั้งปวง และ หมั่นสวดมนต์ไหว้ สวดมนต์พระประจำวัดเกิดอยู่เป็นประจำ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้จิตใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะไกร ตาย จุดเทียน ทะเลสาบ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ดีใจ เดินไปบนเนินเขา นกกำลังจิกกัน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เลือกตั้ง ฆ้อง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ดวงจันทร์ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ นั่งรถไฟ ถูกมัดมือมัดเท้า ตู้นิรภัย กะปิ สายสะพาย ตนเองทำความผิด หนามตำ ฆ่าผึ้ง เก็บองุ่นรับประทาน เช็ค ( Cheque ) กินน้ำผึ้ง เครื่องบูชา ยมทูต ดูหนัง เก็บดอกบัว เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ต้นไม้ ตื่นขึ้นมาเอง กินผลไม้แฝด โคกินหญ้า ตาบอด ขาขาด กุมารทอง แดด น้ำตก ครก ฮองเฮา (ราชินี) ไว้หนวดยาว กงล้อ เดินลุยกองไฟ แป้ง ก้อนหิน หย่า ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ถูกโกง ประดิษฐ์ ไก่แจ้ ตีเหล็ก ลังไม้ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ฐานทัพทหาร ขี้ บวชชี ท้องฟ้าสดใส นำพัดมาโบกตามร่างกาย กลัว ดื่มน้ำชา แป้งผัดหน้า ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ นุ่งโจงกระเบน สารภาพต่อหน้าเพื่อน ได้ยินเสียงปืน พรวน รักกับนักบินหญิง ดราฟต์ ฝาหม้อ จูบคนรัก แร้งกินซากศพ เห็นผี ทอดแห ซ่อมแซมรั้วบ้าน ขวดน้ำ ผ้าขาว อุ้มลูกหมา ไถนา อู่เรือ กุ้ง เศษอาหาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แขนถูกตัด ฉิ่งฉาบ ถังน้ำ ฟันบนหัก ฮาเร็ม กลองโบราณ ศพ งูเลื้อย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กินเฉาก๊วย ขนมอร่อย ใบมีดโกน เดินรอดราวผ้า ศาล เปลือก ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน อยู่ในถ้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM