ทำนายฝัน 'ซ่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ซ่อน ฝันว่าซ่อนหลบเพื่อไม่ให้ใครเห็นหรือเล่นซ่อนหา ทำนายว่าเป็น ฝันที่ดี จะมีโชคจากการเสี่ยงเล็กๆ น้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ซ่อน'

ฝันว่าซ่อนหลบเพื่อไม่ให้ใครเห็นหรือเล่นซ่อนหา ทำนายว่าเป็น ฝันที่ดี จะมีโชคจากการเสี่ยงเล็กๆ น้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวชพระ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ของลับ ปราสาท ต่อสู้กับสัตว์ร้าย อ้อย จับกัง แจกัน นักบวช ผมร่วง หวีผม กินเนื้อมนุษย์ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เช็คเด้ง เต้านม โบสีดำ ทาขมิ้น หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฆ่าเสือ คอมพิวเตอร์ คนตายมาหา ร่มกางอยู่ ขนนกสีขาว แท่น อยู่ในกระท่อม อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เฆี่ยน ไพ่ ลม ตำรวจ สีแดงชาด ถูกแทง อินสตาแกรม ( instargram ) ดารา เบี้ย ไก่แจ้ ถุงน้ำร้อน บ่อน้ำใหญ่ จอกใส่เหล้า ธนู หลุม ดวงอาทิตย์ดับ ตะกร้าหวาย กวาด กินขนม กระโดดจากที่สูง ตาหลายคู่ ดื่มยาพิษ คนกำลังถ่ายรูป อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ถูกล็อตเตอรี่ ก้ามกุ้ง กรรไกร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กลางคืน ตกลงไปในบ่อ ถูกหวายรัด ฮา ควันไฟ โน๊ตบุ๊ก พระ ปั่นด้าย ชงชาถวายเจ้าที่ กินอาหารเจ บริโภค เต้นรำ หวีหัก ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น บรรพบุรุษ มารดา ตั้งท้อง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ปากเน่า ขี้เกียจ ได้ยินสุนัขเห่า กระป๋องนม งานฉลอง ด้วง ขวดยา ขนมจีน งูเลื้อย สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) กระดาษสี รังนก ปราสาทเก่าแก่ กระโดดจากหน้าต่าง นอนในเรือ อ่างน้ำ จุดเทียนชัย รถยนต์ จุดดอกไม้ไฟ ธารน้ำ ขโมย ภาพ ถูกตี ดับกองไฟ เลิกกับแฟน ได้ยินเสียงปืน หมีทำร้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM