ทำนายฝัน 'ญาตินํ้าตาตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาตินํ้าตาตก ฝันเห็นญาตินํ้าตาตก สถานการณ์การเงินของคุณในช่วงนี้ จะขึ้นๆ ลงๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ญาตินํ้าตาตก'

ฝันเห็นญาตินํ้าตาตก สถานการณ์การเงินของคุณในช่วงนี้ จะขึ้นๆ ลงๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตรอกซอกซอย ขิม ขัง ฟาก ตุ๊กแก ฝนตกปอยๆ หมา พังพอน เรือล่ม ผิวพรรณ ดอกซ่อนกลิ่น บ้านตัวเองสวยงาม ไก่กกไข่ ถูกทรมาน เล่นตะกร้อ ระดู มองนํ้าตกกับคนรัก นอนบนเตียง แข่งวิ่ง ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ทอผ้า จำปีหรือจำปา สงคราม มีโชคลาภ ภูเขาไปกำลังระเบิด กบ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง แบกหีบ สีบรอนซ์ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ โจรสลัด กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เงาะ กระดานดำว่างเปล่า ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฟ้าที่สดใส เดินเป็นวงกลม กินอุจจาระ เครื่องบินตก ดับไฟ แฉลบ ทะเลาะกับคนรัก โซ่ คิดถึง จูบเด็กเล็ก รถเมล์ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ดื่มน้ำจากแก้ว กินดิน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง โยคี ถูกเปลื้องผ้า เดินเร็วๆ จอมปลวกกลางถนน พระพุทธบาท ขี่ช้าง ปาก นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ยกของหนัก รถพยาบาล กินอาหารเจ หมาก มีขาเดียว ขี่นางโค เงินปากผี ถลกหนัง ปลวก สูบ แทง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กระรอก ไม้กวาด น้ำฝน รถยนต์ เกลียดคนอื่น ภรรยานอกใจ เด็กเกิดใหม่ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ฏีกา หอก กินอาหาร ถูกมัดด้วยเชือก กระบอกไม้ไผ่ เต้านม ถูกสุนัขเห่า สาก ตะกร้าไม้ พระวรราชาทินัดดามาตุ หญิงแต่งชุดสีเขียว เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง นั่งบนลังไม้ นอนบนเสื่อ ดัดผม วงล้อกำลังหมุน บรรจุของลงหีบ ซองจดหมายสีแดง ได้ยินเสียงระฆัง ตกบ่อลึก กล้วยเน่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM