ทำนายฝัน 'ญาตินํ้าตาตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาตินํ้าตาตก ฝันเห็นญาตินํ้าตาตก สถานการณ์การเงินของคุณในช่วงนี้ จะขึ้นๆ ลงๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ญาตินํ้าตาตก'

ฝันเห็นญาตินํ้าตาตก สถานการณ์การเงินของคุณในช่วงนี้ จะขึ้นๆ ลงๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้อน แตงโม พูดคุยกับคนต่างชาติ เบี้ย มัคคุเทศก์ สุกรตายเอง เซิ้ง ทำนบ กล้องยาสูบ ดอกมะลิ คนตายมาหา ฟักทอง ฟ้าแลบ ปาก ทะเลาะกับภรรยา นกแสก ฟันปลอม โสมสวลี คดีฟ้องร้องกัน กินเลี้ยง ตลาด หม้อ ต้นกัลปพฤกษ์ ผัก ผิวพรรณ มือตัวเอง ค้างคาว สวมเสื้อขาด พูดกับกลุ่มชน คบคนพาล ได้ตีกลอง หญิงชู้ ทาส สระผม ทอดทิ้งลูกๆ ศิลปิน ม่าน นม ถวาย โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ฤกษ์ดี กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง โซ่ ให้หวีคนอื่น สะอึก ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ อมตะ ปลิง ม่านกั้นกำบังสายตา ล้างเท้าตัวเอง สวรรค์ หูแหว่ง นอนกับสาวสวย งานมงคล ตาข่าย ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เลิกมุ้งขึ้น น้ำพุขนาดใหญ่ จอกใส่เหล้า ช่างปั้น เบาะ แหวนแต่งงาน ปากเจ็บ ธงชัย ช่างเหล็ก ควาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กอดผู้หญิง ฤาษี โรงแรม ฟูก เชื้อเชิญ พูดคุยกับเจ้านาย เป็นคนผอมบาง เอามีดฟันเท้าตัวเอง ได้ยินเสียงปืน พนัน เห็นตัวเองในกระจก เงาะป่า ถอดเครื่องประดับ พานทอง ฮก ลก ซิ่ว น้ำท่วม เมายา ลูกๆ หลั่งนํ้าตา จูบเด็กเล็ก ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กระติกน้ำร้อน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เรือกำลังจม สัมผัสกรวดทราย ปล่อยนกกระเรียน เงี่ยง ฉี่รดกำแพง บรรพบุรุษ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กล้วย เว็จ แคร่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM