ทำนายฝัน 'ญาติเสียชีวิต'

ฝันเห็น ฝันว่า ญาติเสียชีวิต ฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำนายว่าจะมีโชคลาภทางด้าน การงานและการเงิน ซึ่งเป็นลาภที่มาจากญาติพี่น้อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ญาติเสียชีวิต'

ฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำนายว่าจะมีโชคลาภทางด้าน การงานและการเงิน ซึ่งเป็นลาภที่มาจากญาติพี่น้อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรือกำลังจม แม่นํ้า ยอดตึกสูงทรงกลม ฟ้อนรำ ฟันปลอม เก็บดอกบัว ขนสัตว์ กล่าวหา ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นกยูงรำแพน แกะ ขันตักน้ำ ลอยคอ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ประกาศข่าวการเกิด เสี้ยนหนาม ตีเหล็ก เรือ ตกจากที่สูง อยากมีเงิน นกกำลังจิกกัน ไม้เท้า ขับรถยนต์ จับกระต่าย ดอกซ่อนกลิ่น นกนางนวล เงี่ยง หีบปิดอยู่ ถ่ายขี้ เลิกกับแฟน ไลน์ ( LINE ) นุ่งชุดแดง เหยียบอุจจาระ คนตาย เซิ้ง เปลหามคนเจ็บ ม้าเตะ แม่หม้าย เดินทางไปวัด เสวียน บ้านมีช่องโหว่ จมูกแหว่ง ตัดต้นไม้ การรับรางวัล ให้ความกรุณา ขิม ถ่ายอุจจาระ ดิน หน่อไม้ รังดุม ปล่อยปลาดุก ปราสาทเก่าแก่ หน้าต่างพัง ค่ำคืน ยืนบนลังไม้ เห็นปีศาจกินคน นั่งบนอาสนะสงฆ์ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นาฬิกา กินเนื้อไก่ ต้นกัลปพฤกษ์ จูบคนที่อายุมากกว่า สวมมงกุฎ แขนหัก นั่งเล่น มหาสมุทร กินเลือด เซรุ่ม ขี้ ผ้าไตรจีวร กองไฟ โยงเรือ ขวดยา หีบศพ เปลื้องผ้าตัวเอง เมาสุรา องค์พระ ปลอกหมอน ขี่ราชสีห์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) สาดน้ำ กอดภรรยา คลื่นน้ำ ขี่เสือ ฟัน ปลาเงินปลาทอง ดาวตกจากท้องฟ้า รับประทานเครื่องเทศ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ทะเลาะกับคนรัก การทำผิดพลาด คนรักนอกใจ ทำแท้ง ไก่ฟ้า รดน้ำ ฝุ่น กระต๊อบ ไอศกรีม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM