ทำนายฝัน 'ดาวอับแสง'

ฝันเห็น ฝันว่า ดาวอับแสง ฝันเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าคอยๆ อับแสง หรือ ไม่สุกสว่างสดใส ทั้งๆ ที่ท้องฟ้าไร้แสงจันทร์ ช่วงนี้จะอับโชค มีปัญหากับคนรัก มีปัญหาด้านสุขภาพ ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน ทำบุญดีกว่าปัดกวาดห้องพระ ทิ้งพระ ศาลพระภูมิให้ สะอาดถวายผลไม้ น้ำสะอาดดอกไม้สด เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ด่าทอ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ดาวอับแสง'

ฝันเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าคอยๆ อับแสง หรือ ไม่สุกสว่างสดใส ทั้งๆ ที่ท้องฟ้าไร้แสงจันทร์ ช่วงนี้จะอับโชค มีปัญหากับคนรัก มีปัญหาด้านสุขภาพ ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน ทำบุญดีกว่าปัดกวาดห้องพระ ทิ้งพระ ศาลพระภูมิให้ สะอาดถวายผลไม้ น้ำสะอาดดอกไม้สด เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ด่าทอ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกทะเล ถลกหนัง สามง่ามสำหรับแทงปลา ตำรวจตั้งด่าน มังกร ปล่อยปลาดุก ปลอบโยน หอยที่มีเนื้อเต็ม มดหรือแมลง ตัวเลข รดน้ำต้นไม้ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น นอนกับสาวสวย มือ กก ถูกฆ่า ขอนไม้ กำแพง ปีศาจที่มีเขาและหาง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เปลี่ยนมุ้งใหม่ แสงนีออน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นำอุจจาระกลับบ้าน อาบน้ำ แข่งม้า กระดาษเช็ดมือ ร่วมงานทอดกฐิน ซักผ้าขี้ริ้ว ตุ้มหู อาคันตุกะ ป้อมปราการ ห้อง รวงข้าว ผ้าขาว บิดามารดา เดินบริเวณวัด กระดูกแตก ม่านกั้นกำบังสายตา ผมถูกตัดให้สั้น กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา หม้าย ได้เสื่อใหม่ กองดิน ล้างบ้าน ตู้อาหาร กินเนื้อเป็ด ไถนา ไก่ฟ้า พระสถูป เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กระซิบ บริโภคเนื่อสุกร เชือกรัดคอ บั้งไฟ ฆ่าเสือ จันทร์ทรงกลด กินน้ำผึ้ง ขื่อคา นํ้าวน เปรต ตกใจ ทอดแห ถ่านไฟ สุนัขหอน ข่มขืนคนอื่น ไฟฟ้า ตู้ไปรษณีย์ กำไล ประตูกำลังถูกไฟไหม ยุ้งข้าว ความรักระหว่างคน 3 คน ศีรษะมีเหา บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ป่าไผ่ เดินอยู่ในป่าช้า เถ้าแก่ ไว้หนวดยาว มีคนเกลียด ชงชาถวายเจ้าที่ ผึ้งบินรอบรังของมัน มิตรสหาย ปากกา เกาทัณฑ์ ไมโครโฟน ไซเรน ถูกคู่รักกักตัว จับก้อนหิน ญาติมิตร จมน้ำ นั่งรถไฟ จรเข้กัด กล้องยาสูบ เครื่องจักรทำงานได้ดี ปืน ม้า คดข้าวเย็นกิน ฮองเฮา (ราชินี) เดินรอดราวผ้า แมวข่วน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM