ทำนายฝัน 'ตกลงมาจากอากาศ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกลงมาจากอากาศ ฝันว่าตกลงมาจากอากาศ ทำนายว่าจะเจ็บป่วย หรือได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกลงมาจากอากาศ'

ฝันว่าตกลงมาจากอากาศ ทำนายว่าจะเจ็บป่วย หรือได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลทราย มีขาเดียว ผู้หญิงหัวล้าน ศัสตราวุธ พระราชวัง นุ่งชุดขาว ความรัก ปล่องเมรุ ตกเลือด ซาวข้าว ตะกร้าไม้ ฟังเทศน์ฟังธรรม ถือไต้ หรือ คบไฟ ฮ่อยจ๊อ ดอกไม้ไฟ ขี่ช้าง สัปเหร่อ ฟุตบอล เที่ยวซ่อง สายรุ้ง แข่งวิ่ง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เด็กผู้ชายสู้กัน เดินสะดุดหกล้ม ไหว้เจ้า ต้นไม้เขียวชอุ่ม พิมเสน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ นอนโรงพยาบาล ยกของ เจ็บปวดตามร่างกาย สร้าง เหยียบอุจจาระ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กินอุจจาระ ถ่ายรูป ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ละทิ้งบ้าน หัตถกรรม นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ขวัญ ลำธาร บัวขาว ขอทาน จันทร์เพ็ญ โล่รางวัล ดับตะเกียง สุกรกลายเป็นคน รังนก ตอไม้ เรือล่ม ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ มุดใต้ถุน ทำอะไรแปลกๆ มาลี จับหมู ทุบตีภรรยา กล้วยแฝด ปีศาจที่มีเขาและหาง วัวควาย เงินหาย เสือ ถูกคู่รักกักตัว อาหารบูดเน่า ขาขาด งมหาของ เจ้าเมือง น้ำมัน แขนหัก ไวโอลิน ปลาหมึกหลายตัว กรวดทราย ช้อนเงิน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ธง ทำให้คนอื่นตกใจ กระทง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ปลาหมึก ช้าง อาวุธ ตำรา ขโมยทรัพย์สมบัติ ฟันบนตนเองหัก กินดิน คนอื่นทำพลาด คนถูกฉีดยา เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป สู้กับเหยี่ยว เกิดความรู้สึกผิด ฝนตั้งเค้า ปลาทองที่ตายแล้ว นั่งรถ ตกเขา นักบุญ กระต่ายหลายตัววิ่ง ศาลา ซุกซ่อนของมีค่า ชักว่าว ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM