ทำนายฝัน 'ต่อสู้'

ฝันเห็น ฝันว่า ต่อสู้ ฝันว่าได้ต่อสู้กับคนอื่น หรือมีการทะเลาะวิวาทกัน ต่อสู้กัน ทำนายว่าจะมีศัตรูคิดร้าย หรือมีคนจะจ้องทำร้าย ให้ระวังตัว แต่ถ้าใน ฝันเราเป็นผู้ชนะ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หากเป็นผู้แพ้ ก็จะมีเคราะห์ เล็กน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ต่อสู้'

ฝันว่าได้ต่อสู้กับคนอื่น หรือมีการทะเลาะวิวาทกัน ต่อสู้กัน ทำนายว่าจะมีศัตรูคิดร้าย หรือมีคนจะจ้องทำร้าย ให้ระวังตัว แต่ถ้าใน ฝันเราเป็นผู้ชนะ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หากเป็นผู้แพ้ ก็จะมีเคราะห์ เล็กน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของเน่าเสีย นกแสก โครงกระดูกสัตว์ กองดิน ปืน แมวออกลูก หมาก เคารพ คำนับ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ญาติ เณรหางนาค งมปู รถไฟ ไข่มุก ธรณีสูบ งูกัด ระฆัง ซ่อน อยากตาย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ถูกตี ขุดถ่านหิน เปลื้องผ้าตัวเอง คนเกี่ยวข้าว คนแต่งชุดสีดำล้วน เป่าแตร เงินหาย เฮลิคอปเตอร์ วัวควาย มหรสพ แต่งงาน ธำมรงค์ แมลง ข้าวติดคอ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฉัน ( กิน ) ซุง ใต้ถุน ภูเขาไปกำลังระเบิด ซองจดหมาย ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ อากาศทึบมืดมัว แขก ถูกตะปูตำเท้า ผ้าพันคอ ถูกประณาม อ่างล้างหน้า กระดูกแตก ตะกวดขึ้นบ้าน แกะ นอนในเรือ แก้ว กินเนื้อคนอื่น กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เจ็บปวด ตำหนัก ประตูกำลังถูกไฟไหม เหี้ย นก ฝนตกหนัก เรือ ปล่อยนกกระเรียน ไผ่ ตัดเล็บ ทรัพย์สมบัติ เชิงตะกอน เป่าขลุ่ย ฆ้อง รับประทานเครื่องเทศ เซียมซี งมของในลำคลอง ดาวตกที่หลังคาบ้าน ดื่มน้ำฝน กล้วย รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เดินไปบนเนินเขา เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ขอบคุณ กำไลข้อเท้า เด็กนอนบนเตียง ช่างปั้น หมูกลายเป็นคน ถูกหวายรัด ถั่วงอก เนกไท พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ทะเลาะกับแม่ยาย เพื่อนที่ตายไปแล้ว เฒ่าแก่ จอบหรือเสียม หวีหัก มงกุฎ อุปกรณ์ทำครัว กลอง กำลังจะไปตาย นอนบนฟูก กินเนื้อมนุษย์ ถั่ว ข่วน รวงข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM