ทำนายฝัน 'ถูกประณาม'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกประณาม ฝันว่าถูกประณาม คุณจะโชคดีในการเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกประณาม'

ฝันว่าถูกประณาม คุณจะโชคดีในการเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผนัง ไก่ออกไข่ กินเลี้ยง กินอุจจาระ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ รัฐประหาร ศีรษะ ชี ถูกตัดมือ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ญาณ นักเรียน นักสืบ ไอศกรีม ได้เป็นเจ้าบ่าว รักภรรยาตัวเอง ถอนฟัน บัว ถ่ายอุจจาระ ตัวเองมีปีก ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เต่า ขโมยขึ้นบ้าน ตาหลายคู่ ขับรถยนต์ ฟุตบอล คนรักได้รับบาดเจ็บ ฝนตั้งเค้า ซองจดหมายสีขาว คนมีเขา ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ พระเจ้าแผ่นดิน เครื่องบินบังคับ เข็มแทง ฟันดาบ ทำกับข้าว ค่ำมืด ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ทหารยิงปืนใหญ่ นั่งรถ คนตกน้ำกำลังจะจม ร้องไห้ คนเกี่ยวข้าว งา ใส่บาตร สาดน้ำ กิ๊บติดผม แบกผลไม้ ถ้ำ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี เทวดา ไฟไหม้ในท้องฟ้า กางร่ม วิ่ง บ้านเก่า ถลกหนังสัตว์ จูบคนรัก สาหร่าย วาฬ หอยที่มีเนื้อเต็ม แม่ ปลูกกล้วย ภรรยาเอาน้ำมาให้ ประกาศข่าวการตาย ไข่ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า มดรุมเป็นกลุ่มๆ ได้เสื่อใหม่ ท้องเสีย ขวด พระอรหันต์ รักคนต่างชาติ แก้วแตก ดวงอาทิตย์มืดมัว กอดผู้ชาย พระราชวัง เงื่อน นกพิราบ กินลูกอม รั้ว ฆาตกร เดินเป็นวงกลม มาลัยดอกไม้ วิทยา เครื่องแบบตำรวจ ชนะ เทียนไข มีดเหน็บที่เอว ดาดฟ้า เลือกตั้ง เครื่องบินตก ก่อสร้าง กีตาร์ ฐานทัพทหาร ฮา คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ฝา กล้องถ่ายรูป อาหารบูดเน่า ฉุด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM