ทำนายฝัน 'ทอดทิ้งลูกๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทอดทิ้งลูกๆ ฝันว่าทอดทิ้งลูกๆ คุณจะได้รับข่าวคราวของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทอดทิ้งลูกๆ'

ฝันว่าทอดทิ้งลูกๆ คุณจะได้รับข่าวคราวของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กะเหรี่ยง อาบน้ำในทะเล คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ดึงเชือก ตกน้ำ ตกลงไปในบ่อ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กล่าวหา ฤดูหนาว ตบแต่ง โกรธ กษัตริย์ ปฏิทิน กลองโบราณ ควาย รังดุม กินองุ่น ฟันบนหัก พระสถูป แดดเผาผิวหนังจนเกรียม บ่อน้ำ งมหอย พระอรหันต์ ปากเปื่อย ผ้าโพกหัว ตักทรายเข้าบ้าน ร่มหัก ขวด ขุดหาทรัพย์สมบัติ ชฎา กล่องดนตรี หนี้สิน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ประกันตัว สามีนํ้าตาตก ล่องแพ ข้าวติดคอ ถูกคนเตะ ยกโทษให้ใครบางคน เครื่องขยายเสียง เบี้ย ฝาแฝด เรือน ลูกเห็บ แคร่หาม คนมุงซื้อขาย ปลูกบ้านต้นไม้ พระแก้วมรกต มัคคุเทศก์ ทะเลาะกับแม่ยาย กางเกง ฮก ลก ซิ่ว เปรต ถูกหนูกัด ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ จับเงิน ถูกตะปูตำเท้า ทะเลที่เงียบสงบ เกิดสงคราม ถากไม้ พระพุทธบาท อยากมีเงิน เดินอยู่ในป่า เกลือ ฟองสบู่ กระโดด นุ่งชุดขาว เครื่องแต่งกาย ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ตะกวดขึ้นบ้าน นกอินทรี หัวนก กอดผู้หญิง เครื่องแบบตำรวจ ตรอกซอกซอย ฝักดาบ ขับรถยนต์ หนีจากถ้ำ เซรุ่ม บัว ถูกสุนัขเห่า เหยียบอุจจาระ น้ำล้นเขื่อน ตกกล้า กล้องถ่ายรูป สัปทน ทำให้คนอื่นตกใจ ตู้รับจดหมาย เที่ยวชมงานรื่นเริง พายเรือ เดินไปบนเนินเขา เงินปากผี ตกช้าง ตอไม้ ถั่วลิสง ถือลูกแก้ว ฮองเฮา (ราชินี) อักษรย่อ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ทาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM