ทำนายฝัน 'ท้องเดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ท้องเดิน ฝันว่าท้องเดินหรือท้องเสีย ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี มีโชคลาภ จะ ได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานตำแหน่งสูงขึ้น หรือการค้าเจริญ รุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท้องเดิน'

ฝันว่าท้องเดินหรือท้องเสีย ทำนายว่าเป็นฝันที่ดี มีโชคลาภ จะ ได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานตำแหน่งสูงขึ้น หรือการค้าเจริญ รุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หูขาด ผู้ชายตบผู้หญิง หายใจอึดอัด กรอบรูป วิดน้ำ ต่อสู้กับคนร้าย ฟ้ายามเมฆครึ้ม นอนเล่นกลางหาดทราย กระซิบ ภรรยาเปลือยกาย น้ำฝน ครู เลือดออกทางทวาร บันได ไต่ลวด ทอดสมอ ขนมอร่อย ภาชนะ สุกรตายเอง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถูกเรียกตัวมาประชุม เฆี่ยนตีผู้อื่น ขันตักน้ำ บาทหลวง ยิงกา บวชภิกสุนี เดินกะโผลกกะเผลก เครือญาติ เวียนเทียน ค้างคาว จระเข้ สาดน้ำ ขี่นางโค แช่ง ต้นไม้เขียวชอุ่ม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ภรรยานอกใจ ตกเหว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ฟ้าผ่า แทงตัวเอง สวดมนต์ มีปากเสียงภายในครอบครัว ขนนกสีดำ ปี่ ซาวข้าว พานทอง โครงกระดูกสัตว์ หนี้สิน จองจำ ลำคลอง สุกร เดินทางไปมหาสมุทร กรน ได้ยินเสียงระฆัง สวมแหวน นั่งบนเสื่อ งานแต่งงาน กระป๋องนม ผ้าขี้ริ้ว ตะขาบกัด หวีผม เครา กินก้อนดิน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว บ้านตัวเองสวยงาม เขาวงกต เลิกกับแฟน งูกินสัตว์ คนแฝดตัวติดกัน ถูกฉุด แสง เรือกำลังจม ส่องกระจก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ปากกา ฟังเทศน์ฟังธรรม เชี่ยนหมาก เลี่ยมฟันทอง ได้เสื่อใหม่ กำแพงเมืองจีน เพชรพลอย อุจจาระ ถาดอาหาร ปฏิมา แสงนีออน พระราชินี หมีทำร้าย นั่งบนลังไม้ แตงโม ภรรยาสวมเสื้อแพร ได้ยินเสียงปี่พาทย์ มู่ลี่ ปล่อยนก เล่นตะกร้อ กุ้งแห้ง ผึ้งต่อย ประกาศข่าวการเกิด ฉาบแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM