ทำนายฝัน 'นอนบนเสื่อ'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนบนเสื่อ คุณจะล้มหมอน นอนเสื่อ เจ็บไข้ไม่สบายป่วย ให้ระวังรักษาสุขภาพ ช่วงนี้ควรไปทำบุญบริจาคค่ายาแต่ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด และยังไม่ควรเสียงโชคในระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนบนเสื่อ'

คุณจะล้มหมอน นอนเสื่อ เจ็บไข้ไม่สบายป่วย ให้ระวังรักษาสุขภาพ ช่วงนี้ควรไปทำบุญบริจาคค่ายาแต่ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด และยังไม่ควรเสียงโชคในระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต่อสู้กับคนร้าย แสงบนท้องฟ้า แหวนทอง นั่งรถ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ผ้าสีขาว อุจจาระ กบ เต้นรำ ศิลา ลายมือ หมอดูดูลายมือ ยุ้งข้าว ลายนิ้วมือ นักบวช ภาษา ครอบครัว แทงตัวเอง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ตัวเองมีผมหงอก กล้องถ่ายรูป โอลิมปิก นั่งมองน้ำตกกับคนรัก เกลียดคนต่างชาติ ล่าสัตว์ พวงกุญแจ ฉัน ( กิน ) ถูกฉุด เทวดา เงาะป่า ม่าน ปลวก เช็คเด้ง ยิงกา โคไล่ขวิดคน รัฐประหาร ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กงจักร เป็นคนปรุงอาหาร ลวดหนาม ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน คนเมา เดินทางไปมหาสมุทร งานสังสรรค์ ทาขมิ้น นักร้อง เด็กอุ้มปลา อรุณ เครือญาติ ชนะ เป็นประจำเดือน บันไดเลื่อน ดับไฟ ผูกปมเชือก ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ฆ่านกกระจิบ นาค ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กรวดทราย ถูกฆ่า ฝาหม้อ คนตกนรก เกิดสงคราม ลากเกวียน กินหอยนางรม ทุเรียน ชักลาก พรวนดิน ธูปเทียน กระดูกแตก ข่าวดี สกปรก กระจก ต้นกัลปพฤกษ์ ฉีกกระดาษ ไฟฟ้า ปอกเปลือกผลไม้ ผู้ชายตบผู้หญิง กระบอกสูบลม ดวงดาว ทำอะไรแปลกๆ เสื่อขาด ด้วง กระเป๋า แบกหีบ นำเที่ยว ตำหนัก รักภรรยาตัวเอง แจวเรือ ฉิ่ง คนหามวอผ่านหน้า ลำธาร ลูกๆ ทำความผิด ปลาทอง สารภาพต่อหน้าเพื่อน กงเต๊ก เห็นที่นารกร้าง กล่าวคำอำลาญาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM