ทำนายฝัน 'นักแสดง'

ฝันเห็น ฝันว่า นักแสดง ฝันเห็นนักแสดง ทำนายว่า เป็นฝันดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในงานที่ทำ มีชื่อเสียง และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นักแสดง'

ฝันเห็นนักแสดง ทำนายว่า เป็นฝันดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในงานที่ทำ มีชื่อเสียง และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อู่เรือ กระหายน้ำ ก้น เด็กผู้ชาย ต้นไม้ ตัวเองตายไปแล้ว กำแพงเมืองจีน ว่ายน้ำ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ลับมีด โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตาชั่ง ฝุ่นฟุ้งกระจาย ถ่อเรือ ขี่หมู แก้ว โล่รางวัล ช่างปั้น เครื่องบูชา ลมพายุ มีดตกน้ำ มดกัด ไก่ชน กัดลิ้นตัวเองขาด ฝา มีหลายหู เด็กกำลังดูดนม ตัดผมใหม่ พวงมาลัยดอกไม้สด ผูกปมเชือก พูดคุยกับเจ้านาย คนในบ้านทุบตีกัน เข่า กระท่อมร้าง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย นักบิน เปลือก ทะเลาะกับแม่ยาย ผึ้งมากมาย ขี่คอคน จอมปลวก ถูกตัดใบหู ฤดูร้อน มองนํ้าตกตามลำพัง รีดนมโค ช้อนเงิน ฟาก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ศีรษะ ตาข่าย กลด เห็นตากระจกสีขาว ภิกษุ ลูกเห็บตก เห็นคนอื่นถูกประณาม เหยียบขี้ ขับรถ เครื่องบินตก นํ้าพุที่พุ่งสูง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร น้ำลาย ผู้หญิงถือมีด ไฟไหม้ผม ส้วม ร่มกางอยู่ ยิงปืน เข็มเย็บผ้า ได้ใบสั่งจากตำรวจ กระเป๋า เมา ธนู ว่าว แปรงฟัน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ปล่อยเต่า หุ่นโชว์เสื้อ ขาขาด ให้รางวัล ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย วันเกิด ตลาด กุมารทอง ถูกแทง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี คราส ปลูกพริก งูขดเป็นวงกลม เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ภรรยาทิ้ง แพรพรรณ อาบน้ำในอ่าง แมลงปีกแข็ง ถ้วยรางวัล ได้ยินเสียงกบ ขนมชั้น ทอดแห อาบน้ำฝน พลับพลา ล่องแพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM