ทำนายฝัน 'ปฏิเสธหมายเรียกประชุม'

ฝันเห็น ฝันว่า ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ฝันว่าปฏิเสธหมายเรียกประชุม คุณจะเจ็บปวดเพราะ ถ้อยคำาดูถูกเหยียดหยาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปฏิเสธหมายเรียกประชุม'

ฝันว่าปฏิเสธหมายเรียกประชุม คุณจะเจ็บปวดเพราะ ถ้อยคำาดูถูกเหยียดหยาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตุ้มหูหาย ถวายของแด่พระสงฆ์ สวน กินน้ำผึ้ง พระสังฆราช ซ่อนหา ของเน่าเสีย ไพ่ มองนํ้าตกตามลำพัง ปฏิทิน คนร้องไห้ งา เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ทะเล ฟัก ตกบ่อมีหนอน ถูกตัดขา เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ อิฐ พี่น้อง ธูปเทียน นกกระจอก แก้ว ต้นไม้เหี่ยวเฉา แม่ สละราชสมบัติ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ฆ่าใครบางคน ฟันดาบ อินทรี บิน (ตกลง) โทษ ช่างตัดผม ปีนเขา แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กุ้งทะเล บวชพระ เงาะ กล้วย เฉาก๊วย นกนางนวลโผบิน หมากรุก งาช้างวางคู่กัน ชกต่อย กุฏิพระ เห็นไม้กระดาน ใช้ผ้าคลุมหัว นกอินทรี เครื่องจักรไม่ทำงาน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ช้างเหยียบ เป็ด ฉมวก ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เดินทางในป่ารก ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กระต่ายขูดมะพร้าว นุ่งโจงกระเบน หงอนไก่ ห่านฟ้า กุญแจ ศีรษะล้าน ลมพายุ แฮนด์บอล ตุ๊กตา นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก จักรพรรดิ สุนัขคาบหม้อ ช้าง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เหรียญ ปีนรั้ว ช้างไล่กวด ฮาเร็ม ระฆัง ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ฮิปโปโปเตมัส รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เวียนเทียน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เข้าเฟสบุคไม่ได้ ป่าช้า พัด พานเงิน ฟ้าร้อง ศพ ถูกโจรชิงทรัพย์ เห็นบ่อร้าง เถ้าแก่ ช่วย ได้ยินเสียงกลอง ปลา ถูกตำหนิ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM