ทำนายฝัน 'ผนังบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ผนังบ้าน ฝันว่าตัวเองได้จับต้องสัมผัสผนังบ้าน คุณจะสมปรารถาในสิ่งที่ปรารถนาไว้ หวังสิ่งใดได้ดั่งหวัง จะลงมือทำสิ่งใดนั้นทำเองโดยลำพังมักไม่สำเร็จ ต้องหาคนเข้าร่วม งานนั้นจึงสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผนังบ้าน'

ฝันว่าตัวเองได้จับต้องสัมผัสผนังบ้าน คุณจะสมปรารถาในสิ่งที่ปรารถนาไว้ หวังสิ่งใดได้ดั่งหวัง จะลงมือทำสิ่งใดนั้นทำเองโดยลำพังมักไม่สำเร็จ ต้องหาคนเข้าร่วม งานนั้นจึงสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มวยผม กะละมัง ดับไฟ แมวข่วน เข้ารับการผ่าตัด แตร กอดกะเทย ซื้อขาย มีหลายหู ลาภ ต้นไม้แห้ง กินกล้วย ขนมอร่อย ขี้ เชือกรัดคอ แจกันคู่ ลูกอินทร์ ทำนาย ฌาปนกิจ ปลูกบ้าน เสื่อขาด ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง กระซิบกับเพื่อน ขวาน ดินสอ ข่มขืนคนอื่น ตรอมใจ ฝนตกระหว่างเดินทาง ถีบจักรเย็บผ้า เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ขาขาด พริก ความผิด ครอบครัว ฮองเฮา (ราชินี) กอไผ่ มีเขาบนหัว ทำแว่นตาแตก ผมถูกตัดให้สั้น ทำลายโซ่ตรวน ตะกวดขึ้นบ้าน ถูกหวายรัด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ทหารเข้าบ้าน กล่องดนตรี ขับรถยนต์ นางพยาบาล นรก คนหามวอผ่านหน้า เดินขึ้นภูเขา ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กินเนื้อมนุษย์ แฝด จับปลาตะเพียน เหาะเหิน ราชา เดินเล่นบนหาดทราย ซองจดหมายสีขาว ชะนี กินสายบัว นำพัดมาโบกตามร่างกาย หน้าต่างพัง ถูกตัดแขน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เพื่อน ทราย คนร้าย เห็นบ่อร้าง ไฝ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น กางร่ม เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เห็นตัวเองในกระจก ให้มีดแก่คนอื่น แตกร้าว ของกำนัล แข่งวิ่ง ข้าวเปลือก การผ่าตัด ตัวเองกลายเป็นนก เขากวาง ข้าว ทูต แม่นํ้า ดื่มน้ำ ขโมยขึ้นบ้าน ไฟไหม้บ้าน ฝูงกบ จำนวนมาก กระท่อมริมทะเล ซื้อของโบราณ บัว ปล้นสะดม แมว ขึ้นศาล นอนกับสาวสวย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ล้างเท้า สวะ ผดุงครรภ์ หิมพานต์ (ป่า)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM