ทำนายฝัน 'ฝนตกระหว่างเดินทาง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝนตกระหว่างเดินทาง คุณจะคนมาเลี้ยงอาหารคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝนตกระหว่างเดินทาง'

คุณจะคนมาเลี้ยงอาหารคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่งชุดขาว เนื้อหนัง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ จมูก เครื่องปั้นดินเผา เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด นกขมิ้น คราด ถูกกลั่นแกล้ง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด แส้ กษัตริย์เสด็จมาหา ถูกประณาม แว่นตาเลนส์ใส กระท่อมในป่า ได้รับแก้วเป็นของขวัญ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น บันไดกว้างๆ ท้องเสีย ลุยโคลน เด็กทารก ดวงอาทิตย์มืดมัว ปากเหม็น ทารก เต้นรำ เรือน ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ได้ตีกลอง ฝีขึ้นตามร่างกาย พี่น้องทุบตีกัน ถาดอาหาร ทางรถไฟ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า รถเข็นศพ นอนกลับหัว เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ล้างหวี ธรรมจักร ฟันงอกขึ้นมาใหม่ นาค เขากวาง ช้อนเปื้อน ฟันปลอม เพื่อน อุ้มลูกสุนัข เลือดออกเต็มตัว ลูกอินทร์ กระจก ตามทวงหนี้ ดื่มน้ำมะพร้าว กองดิน ตะกวด หายใจอึดอัด สิริภาจุกาภรณ์ เกวียน ตกจากเครื่องบิน ตกเลือด หลุมอสรพิษ สายสะพาย แสตมป์ กะเหรี่ยงคอยาว กินเป็ด โลงศพ ตกปลา เขื่อนแตก ร้องรำทำเพลง ฝังศพคนที่รู้จัก พลับพลา หญิงแต่งชุดสีขาว วิ่งหนีผู้ร้าย ไก่ออกไข่ ต้นกก ดม ผู้ชายมีผมน้อย ผู้ชายตบผู้หญิง กกลูก ยกโทษให้ใครบางคน ต่างหู สวน นอน สามีตาย ตั้งครรภ์ ต่อสู้กับคนร้าย ทหารเข้าบ้าน ครกสาก เรือล่ม มะลิ ฤกษ์ดี หัวนก ผลักประตู ปลาหมึกหลายตัว ข่าวร้าย ช้าง ตีผึ้ง นอนกับสาวสวย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ตักน้ำ เลิกมุ้งขึ้น แหวนทอง เห็นปีศาจกินคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM