ทำนายฝัน 'พัชรกิติยาภา'

ฝันเห็น ฝันว่า พัชรกิติยาภา ฝันเห็น หรือเข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูล หากหนักใจเรื่องใดควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษา อาจสูญเสียของที่รักได้ ให้ระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พัชรกิติยาภา'

ฝันเห็น หรือเข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูล หากหนักใจเรื่องใดควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษา อาจสูญเสียของที่รักได้ ให้ระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยามีลูก ใช้ผ้าคลุมหัว ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ปีนรั้ว ถูกตัดขา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ เขียนหนังสือ วาฬ วิทยา กีฬา พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า หญิงโสเภณี ดื่มกาแฟ ถล่ม พระธาตุ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ร้องรำทำเพลง จำปีหรือจำปา คุก ตะราง ลม เที่ยวชมงานรื่นเริง ข่มขืนคนอื่น ได้ยินเสียงระฆัง โรงแรม ดูซีรี่ย์ รักใครบางคนมากๆ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น โยคี จับสายสิญจน์ ไม้กางเขน โบว์ดำผูกเสาบ้าน มารดา อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว มงกุฎ กำแพงเมือง นอนโรงพยาบาล ญาติเสียชีวิต ฤกษ์ดี แขน กินเนื้อคนอื่น ฤกษ์ไม่ดี โอเอซิส ตกจากดาดฟ้า ปล่อยนกกระเรียน ชู้รัก เด็กพิการ บ้านคนอื่น นอนในมุ้ง ชายหนุ่ม มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ซักผ้า ใช้กระเทียมทำอาหาร ปลูกบ้าน บ้านตัวเอง หน้า ย้ายบ้าน มรกต ขนตาร่วง โล่รางวัล ฟืน อาบน้ำในทะเล ฉีกกระดาษ จับสุกร ถุงมือ อักษรย่อ มดหรือแมลง โรคร้าย เชือกรัดคอ เมฆสีเลือด ฝน ถูกเฉือนเนื้อ เข้าประตูไม่ได้ งานแต่งงาน รถไฟ บ้านเก่า ฝังศพคนที่รู้จัก เห็นปีศาจกินคน แกะสลักรูปปั้น ลายแทง ตัวเองแก่ ล้มลงไปในหลุมลึก ปราศจากอํานาจ เจ็บปวด ฮิปโปโปเตมัส พิมพ์ ครกสาก ร่มหัก ลูกจัน ฝาแฝด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ภรรยาเอาน้ำมาให้ โบดำผูกคอตนเอง การผ่าตัด แร้งเกาะหลังคาบ้าน ฤดูฝน ใบมีดโกน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เกาทัณฑ์ ตู้อาหาร ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM