ทำนายฝัน 'ฟาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟาก ฝันว่าได้นอนบนฟากไม้ไผ่ที่ปูเป็นพื้นเตียงหรือ พื้นเรือน คุณจะมีโชคลาภ คนในบ้านจะมีความสุขถ้วนทั่วกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฟาก'

ฝันว่าได้นอนบนฟากไม้ไผ่ที่ปูเป็นพื้นเตียงหรือ พื้นเรือน คุณจะมีโชคลาภ คนในบ้านจะมีความสุขถ้วนทั่วกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตีแมลงวันตาย เป่าลูกโป่ง ผู้หญิงหัวล้าน ศิลา นกอยู่ในรัง ขาเป๋ สะพายย่าม น้ำเหลือง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ระฆัง อ่างน้ำ บิดามารดา วงกต แทะกระดูก รักใครบางคนมากๆ ประหารคนรัก เขี้ยวสัตว์ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ค้าขายต่างเมือง ได้รับรางวัล ป้อมปราการ กินเต้าหู้ แขนขาด ถ่ายขี้ ของเน่าเสีย คดีฟ้องร้องกัน ถูกสวมกุญแจมือ ฟันบนหัก ตู้เซฟ ฟันโยก ดอกราตรี ผลักของหนัก ทำให้คนอื่นตกใจ เท้าด้วน จับหนอน เบ็ดตกปลา อนุสาวรีย์ แมว เล่นน้ำสงกรานต์ ลับมีด ฮิปโปโปเตมัส ไฟไหม้ น้ำมัน ข่าวดีจากลูก โดด ช่างไม้ ธนาคาร เครื่องชั่ง ศีล ทุ่งโล่ง เกลือ ธนูหัก บ้านตัวเอง หางไก่ เศษอาหาร แจกันคู่ อสนีบาต ป่าช้า ขึ้นศาล ตะเกียง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กุลี ครุฑ พญานาค ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เครื่องศาสตราวุธ พิมเสน แต่งงานก่อนกำหนด ต่อสู้กับคนร้าย กา ทอดสมอ เพชรพลอย หอยที่มีเนื้อเต็ม แม่หม้าย กงล้อ ฤดูร้อน เล่นการพนัน ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ภิกษุ เห็นกระดุม ทำอะไรแปลกๆ ลูกเห็บ คลอดลูกก่อนกำหนด ถูกปีศาจไล่ ปม กินผลมะม่วงเปรี้ยว แทงตัวเอง ตะไบเหล็ก ลิง มิตรสหาย แมวสีสวาท ล้างภาชนะเครื่องใช้ มีความปรารถนา ด้วง นายกรัฐมนตรี แจกัน ตบมือ ถวายของแด่พระสงฆ์ รักสามีตัวเอง กรอด้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM