ทำนายฝัน 'มีคนนำเงินมาให้'

ฝันเห็น ฝันว่า มีคนนำเงินมาให้ ธุรกิจกำลังดำเนินไปด้วยดี จะประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้า หรือผู้ที่เป็นโสดไร้คู่ ก็จะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ เลขน่าสนใจ เด่น 6
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'มีคนนำเงินมาให้'

ธุรกิจกำลังดำเนินไปด้วยดี จะประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้า หรือผู้ที่เป็นโสดไร้คู่ ก็จะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ เลขน่าสนใจ เด่น 6

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ้า ปากกา ศพถูกมัดตราสัง เล่นน้ำฝน งูจงอาง ถูกยิงด้วยธนู โยคี ธงสามเหลี่ยม ศรีนครินทราบรมราชชนนี กลืนเมฆ ฝันว่าส่งพัสดุ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง คำนับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถุงใส่เงิน กล้วยไม้ ถังขยะ แป้งผัดหน้า เจ้า ฆ่างู ภาพยนตร์ ขิม ภาษา ห่านฟ้า ตราสัง กรรไกร เด็กพิการ ลากฉุด ความลับ จับหนอน ลูกเห็บตก เกือก บัว มดรุมเป็นกลุ่มๆ มองนํ้าตกตามลำพัง กุหลาบ ทุ่งโล่ง เทวาลัย ข้าวสาร ปัสสาวะรดกำาแพง ไม้กางเขน ย่าง รั้ว นาฬิกาข้อมือเสีย ฝน ดับไฟ พิมเสน ผึ้งบินรอบรังของมัน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ตักน้ำราดตนเอง มดหรือแมลง น้ำพุที่พุ่งสูง ญาติกำลังจะตาย สวมมงกุฎ ม้าเตะ ดวงดาว หายใจอึดอัด ไส้ไหลจากท้อง พระอาทิตย์ มีความปรารถนา ไข่มุก ขนนกสีดำ วงกบ ของที่ระลึก งูกินสัตว์ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ผมถูกตัดให้สั้น ยากจน ขอบคุณ ตัวเองแก่ คอบิด กระถาง กินอุจจาระ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ตะกวด ถ้วยชาม องค์พระ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป หญิงแต่งชุดสีเขียว ฟืน แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ทีปังกรรัศมีโชติ ช้อนทอง ออกจากบ้าน เดินเรือ ปืนใหญ่ เป่าขลุ่ย กำลังเล่นเฟสบุค คนในบ้านทุบตีกัน ได้ยินเสียงดนตรีไทย ให้รางวัล องค์กฐิน ขวาน คนรับใช้ พระ ซี่โครงหัก ช้างไล่กวด เดินทางไปมหาสมุทร ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM