ทำนายฝัน 'รักคนต่างชาติ'

ฝันเห็น ฝันว่า รักคนต่างชาติ ฝันว่าคุณกำลังตกหลุมรักคนต่างชาติ คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รักคนต่างชาติ'

ฝันว่าคุณกำลังตกหลุมรักคนต่างชาติ คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แคร่ ฝาเรือน ได้ใบสั่งจากตำรวจ ข่วน รางรถไฟ น้ำเต้า รถจักรยาน ท่าเรือ นกกา ขุดหาทรัพย์สมบัติ เคี้ยวดิน เลือกผัก กินเฉาก๊วย สมอเรือ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ทุบตีภรรยา ตัวเองถูกธรณีสูบ ไต่ลวด ภรรยาเสียชีวิต กกลูก อยู่ในอาการเร่งรีบ ขวดแก้ว ตำรวจ บั้งไฟ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ หงอนไก่ จิ้งจก จูบสัตว์เลี้ยง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า วงเวียน ขโมยอาหาร นกพิราบ ฝูงคนจำนวนมาก โบสีดำ คูคลอง ทารก คนตกนรก ประกาศนียบัตร ของที่ระลึก ฮ่อยจ๊อ แสตมป์ เวที ยักษ์ ดอกกุหลาบ ตาหลายคู่ รถไฟฟ้า เงาะป่า นอนกับนางงาม แกะเปลือกหอยรับประทาน หนามตำ แบกหีบ ร่างกายตัวเอง ตุ้มหูหาย หิมะตกถูกตัว บุญ แป้ง นอนกรน ตบมือ เจดีย์ทรุดโทรม กวนอิม ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม กรรมกร ไกด์ กระดานดำมีข้อความ เจ้าที่ ถั่วลิสง กุมารทอง เดินหลงไปในป่าละเมาะ จมน้ำ เมฆสีดำ จับขโมย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระรอก ไม้ไผ่ เครื่องบิน ว่ายน้ำ หวีเสนียด ตุ้มหู พานเงิน แล่นเรือผ่านเกาะ บ้านพัง รบกวน เก็บผลมะม่วง พลอยหลากสีสัน ตะไคร้ นักเรียน เสือกัดตัวเอง ช่างเหล็ก ลวดหนาม นอนกลางวัน อยู่ในอาการผิดหวัง แขนขาด ผดุงครรภ์ เปียก นาก เจดีย์ สำลี กบฎ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ซื้อกระโปรง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM