ทำนายฝัน 'ลูกจัน'

ฝันเห็น ฝันว่า ลูกจัน ฝันเห็นลูกจันทร์ สุกปลั่งส่งกลิ่นหอม หญิงใดที่มีสามีแล้ว จะตั้งครรภ์ ส่วนหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่มีเกณฑ์ได้ลูกเป็นเด็กหญิง สาวโสดจะมีวาสนาพบคู่ที่มียศมีตำแหน่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ลูกจัน'

ฝันเห็นลูกจันทร์ สุกปลั่งส่งกลิ่นหอม หญิงใดที่มีสามีแล้ว จะตั้งครรภ์ ส่วนหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่มีเกณฑ์ได้ลูกเป็นเด็กหญิง สาวโสดจะมีวาสนาพบคู่ที่มียศมีตำแหน่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงกา คดีฟ้องร้องกัน สุริยคราส ต่อสู้ ได้ยินเสียงดนตรีไทย นำพัดมาโบกตามร่างกาย จักรยาน ได้ยินเสียงกระดิ่ง นาฬิกาปลุก แดด ยกโทษให้ใครบางคน นั่งบนอาสนะสงฆ์ ภรรยามีครรภ์ เจ้านาย ทำขวดแตก หัตถกรรม ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กระท่อมร้าง ของกำนัล ผ้าสีขาว กอดผู้หญิง ฏีกา เสือ เครื่องบินตก วิดน้ำ ประกาศนียบัตร มีดเหน็บที่เอว ดวงอาทิตย์ขึ้น ซองจดหมายสีแดง เก็บเกี่ยวข้าวในนา กุหลาบ เทียนไข ปืนใหญ่ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ หมา ญาติเสียชีวิต ให้หวีคนอื่น ถอดรองเท้า ดวงอาทิตย์มืดมัว บัญชี ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ถังน้ำ หนังสือ ทาส ปาก ไม้ไผ่ เณรหน้าไฟ ซองจดหมายสีฟ้า ขนมชั้น สวมเสื้อขาด ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ทำนบ ซุบซิบนินทา กล้วยเน่า ปากเจ็บ ฟันบนตนเองหัก แร้งเกาะหลังคาบ้าน ดื่มน้ำฝน คันศรหรือคันธนู แผล ถาดอาหาร สวรรค์ ร่องน้ำ ศาลา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน จับ ฝาหม้อ ซองจดหมายสีชมพู เจ้าบ่าว จับกุ้ง ก้อนหิน เดินทาง ถ่ายอุจจาระ ยุง กอดภรรยา ขี่ควาย ถูกขัง กก นอนอยู่บนแผ่นดิน โรงแรม เคี้ยวดิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฝนหยุดตก ด้วง ธารน้ำตก มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ปราสาทเล็กๆ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ชะนี อดอยาก ขโมย แล่นเรือผ่านเกาะ กัดลิ้น นกกางเขน ภรรยาเปลือยกาย สาวไส้ ถูกคู่รักกักตัว ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น