ทำนายฝัน 'วิทยุ'

ฝันเห็น ฝันว่า วิทยุ ฝันเห็นวิทยุ หรือได้ยินเสียงจากวิทยุ คุณจะถูกใส่ร้ายป้ายสี มีผู้คิดร้ายทำร้ายชื่อเสียง คนใกล้ชิดสนิทสนม จะหักหลังทำให้ตายใจ แต่จะได้ใชคลากจากเพื่อนต่างเพศ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อเบอร์ ไปวัดไปทำบุญนั่งสมาธิรักษาศีล บริจาคน้ำดื่มสะอาดแด่ผู้ทรงศรี ถือบวช เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'วิทยุ'

ฝันเห็นวิทยุ หรือได้ยินเสียงจากวิทยุ คุณจะถูกใส่ร้ายป้ายสี มีผู้คิดร้ายทำร้ายชื่อเสียง คนใกล้ชิดสนิทสนม จะหักหลังทำให้ตายใจ แต่จะได้ใชคลากจากเพื่อนต่างเพศ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อเบอร์ ไปวัดไปทำบุญนั่งสมาธิรักษาศีล บริจาคน้ำดื่มสะอาดแด่ผู้ทรงศรี ถือบวช เพื่อเป็นการแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลาะกับแม่ยาย ผ้าห่ม ว่ายน้ำในมหาสมุทร ฉมวก ล้มลงไปในหลุมลึก นอนบนฟูก ลูกๆ ทำความผิด เชื้อเชิญ เขากวาง เข็มแทง ถูกตัดมือ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ตำหนัก โรงแรม ฟ้าที่สดใส ความมืด ไข่มุก ญาติ เพลิง แห่กฐิน ผ้าสีขาว จมูกขาด บูชา ห้อง ดอกมะลิ เดินทางไกล เห็นประตูบ้านตัวเอง ปลวก ไมโครโฟน พร้า คงกระพันชาตรี ทูตชาวต่างชาติ พริกไทย ถุงเงิน ถุงทอง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง นั่งบนหลังนกกระเรียน งูขดเป็นวงกลม รดน้ำ มีปากเสียงภายในครอบครัว ฝน โบดำผูกคอตนเอง นักบิน ไล่จับผีเสื้อ เป่าขลุ่ย มุดใต้ถุน เดินกะโผลกกะเผลก ลอยกระทง กะเหรี่ยงคอยาว ประเจียด น้ำหอม บัว เครื่องบินตก ตกปลากับญาติ ธงบนเรือ ขี้เถ้า ส่องกระจก หญิงโสเภณี ผ้าขาว หูแหว่ง เศรษฐี โคไล่ขวิดคน มรดก โอ่ง ปราสาทเล็กๆ แว่นตาเลนส์สีดำ นุ่งผ้าใหม่ ดวงจันทร์ ถ้ำมืด การผ่าตัด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จรเข้กัด แขนขาด งมหอย ประเทียบ ตาบอด กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ภรรยา แปรงฟัน ฟืน เดินขึ้นภูเขา คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เปื้อน ท่องเที่ยวต่างประเทศ ผ้าพันคอ ปลูกกล้วย พายเรือ งานมงคล ศาล ถูกเสือกัด คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ วงล้อกำลังหมุน เครื่องร่อน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตำรา อสนีบาต ตะไคร้ นาเกลือ สัตว์เลี้ยง บวงสรวง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น