ทำนายฝัน 'สวมชุดเจ้าสาว'

ฝันเห็น ฝันว่า สวมชุดเจ้าสาว ทำนายว่าจะได้รับเคราะห์ ได้รับความเศร้าหมอง เจ็บไข้ไม่สบาย ถึงชั้นล้มหมอนนอนเสื่อ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชด ลงทุน ควรเร่งไปทำบุญโลงศพ บริจาคค่ายาแก่ผู้ยากไร้ หรือบริจาคโลหิต ไปทำบุญปล่อยสัตว์เช่น โคกระบือ หรือร่วมบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างห้องน้ำห้องส้วมวัดวาอาราม หรือ เมรุเผาศพ ถนนหนทางเข้าวัด เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมหนักจะได้เป็น เบาบางลง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สวมชุดเจ้าสาว'

ทำนายว่าจะได้รับเคราะห์ ได้รับความเศร้าหมอง เจ็บไข้ไม่สบาย ถึงชั้นล้มหมอนนอนเสื่อ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชด ลงทุน ควรเร่งไปทำบุญโลงศพ บริจาคค่ายาแก่ผู้ยากไร้ หรือบริจาคโลหิต ไปทำบุญปล่อยสัตว์เช่น โคกระบือ หรือร่วมบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างห้องน้ำห้องส้วมวัดวาอาราม หรือ เมรุเผาศพ ถนนหนทางเข้าวัด เพื่อแก้เคล็ด เคราะห์กรรมหนักจะได้เป็น เบาบางลง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้อเท้าแพลง หีบเปิดอยู่ กรงสัตว์ เสื้อเปื้อนเลือด ภิกษุณี รวงข้าว ฆ่าควาย เปิดเผยความลับกับเพื่อน บานไม่รู้โรย นัยน์ตา ไฟไหม้ในท้องฟ้า ปลูกกล้วย ถ่อเรือ เงิน รักคนต่างชาติ สงฆ์ ยื้อแย่ง กระป๋องนม นั่งใต้ต้นไทร ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เสื้อกันฝน เลี้ยงกระต่าย ปัสสาวะรดที่นอน ครอบครัว พายเรือตามลำพัง เป็นบ้า นกเค้าแมวหรือนกฮูก แมลง เฉาก๊วย ถูกตัดมือ เณรหางนาค แทงตัวเอง คนกำลังถ่ายรูป วิมาน กีฬา ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถอนผมหงอก เกาะ เดินอยู่กลางทุ่งนา อุ้มเด็กทารก ฉี่รดที่นอน คนหามวอผ่านหน้า พูดคุยกับโจร นกแก้ว นม ซองจดหมายสีขาว แกะ ธงสามเหลี่ยม ถังน้ำ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก กินหมูกะทะ พรวนดิน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง รบกวน ประกาศข่าวการตาย ฝนครึ้ม ประตูที่ปิดตาย สามีตาย สินบน แหวนแต่งงาน เห็นบ่อร้าง ฝุ่นฟุ้งกระจาย ขี่วัว แล้ว ตกวัว บรรจุของลงหีบ ทำแว่นตาแตก กินเนื้อไก่ กิ่งก่าวิ่งไปมา อากาศทึบมืดมัว หุงข้าว มีดตกน้ำ ซื้อปลาหมึก มีหลายหู แมลงภู่ พระแก้วมรกต เสื่อไม้ไผ่ กินผลไม้ พระเจ้าแผ่นดิน เพื่อนที่ตายไปแล้ว ไฟฟ้า นอนบนเสื่อ กลืนเมฆ ตะกร้อ เวที หน้าต่างพัง ศิลา ยกโทษให้ใครบางคน ผลักประตู กังวล กองไฟ ฉิ่ง พายเรือ ต่างหู ขา กางเกง ได้ยินเสียงกระซิบ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ผจญภัย แม่หม้าย ศัสตราวุธ เป็นโจทก์ในศาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM