ทำนายฝัน 'สาดน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า สาดน้ำ ฝันว่าสาดน้ำใส่คนอื่น คนจะมีปากเสียงกับมิตรสหาย หรือ คนใกล้ชิด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สาดน้ำ'

ฝันว่าสาดน้ำใส่คนอื่น คนจะมีปากเสียงกับมิตรสหาย หรือ คนใกล้ชิด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เณรหางนาค ทารก ถูกวิ่งราวทรัพย์ โถแป้ง หน่อไม้ กระโปรงเก่า ใส่บาตร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ศิลปิน โฆษก ซุกซ่อนตัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หน้าไม้ เจ็บปวดตามร่างกาย อยากมีเงิน ฉี่ ได้กลิ่นของบูดเน่า ค้าขายต่างเมือง นักบุญ มีดเหน็บที่เอว เพื่อนที่ตายไปแล้ว ล้างหวี กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ปล่อยปลาดุก กรวดทราย ได้เป็นเจ้าสาว นักแสดง กำไลข้อมือ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ไฟไหม้ รถพยาบาล ของขวัญ ขนลุก เนกไท งานวัด เงี่ยง เครื่องครัว นกคุ่ม ถือดอกบัวในมือ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ แกะสลักรูปปั้น นุ่งโจงกระเบน ฆ่าโค ทอดทิ้งครอบครัว ลังไม้ ซื้อปลาหมึก นอนบนฟูก นั่งเล่น จำเลย ผ้าห่ม บรรพบุรุษ กุ้ง ขอทาน แมวตาย กินข้าว ลิ้นแข็ง โยงเรือ หีบเปิดอยู่ บวช อาบน้ำฝน งวงช้างรัดตัว โบว์ดำผูกเสาบ้าน ไข่เป็ด สุกรกลายเป็นคน กาบินเข้ามาในบ้าน กระแสน้ำ ทวิตเตอร์ ต้นไม้เขียวชอุ่ม พริก เศษอาหาร อนุสาวรีย์ งอบ คูคลอง แก้วแตก โครงกระดูกสัตว์ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กินถั่วต้ม เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ขุดดิน เลี้ยง ถูกยิงด้วยธนู ซองจดหมายสีขาว กระทำรุนแรงต่อตัวเอง หมาเลียขา ถ่ายอุจจาระ โต๊ะทำงาน หีบปิดอยู่ ขนมอร่อย กระถางสามขา รดน้ำ เดินถอยหลัง คนขาพิการ เข้าไปในโรงพยาบาล สงคราม การทำผิดพลาด เหรียญ ปล่อยนกกระเรียน ฟักแฟง ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM