ทำนายฝัน 'หยก'

ฝันเห็น ฝันว่า หยก ฝันเห็นหยก ได้หยก หรือ ถ้วยชามหยก คุณจะมีโชคลาภ ฝันว่าได้ซื้อหยก คุณกำลังจะมีแขกเหรื่อมาหา หากฝันเห็นหยกในเรือนทองคำ คุณจะต้องจ่ายเงินในงานกุศล หากฝันว่าได้กำไรหยก คุณกำลังจะได้บุตรที่มีวาสนาดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หยก'

ฝันเห็นหยก ได้หยก หรือ ถ้วยชามหยก คุณจะมีโชคลาภ ฝันว่าได้ซื้อหยก คุณกำลังจะมีแขกเหรื่อมาหา หากฝันเห็นหยกในเรือนทองคำ คุณจะต้องจ่ายเงินในงานกุศล หากฝันว่าได้กำไรหยก คุณกำลังจะได้บุตรที่มีวาสนาดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งมของในแม่น้ำ ดอกราตรี อสนีบาต ฮก ลก ซิ่ว กินกล้วย ม้านั่ง นักบวช กระติกน้ำร้อน จิ้งหรีด จมูกหาย นั่งรถไฟ ลากรถบรรทุก ตะปู บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ โคเข้าบ้าน นอนเล่นกลางหาดทราย กลืนดวงอาทิตย์ เหาะเหิน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ฝ่าเท้า ตกปลากับญาติ เดินทางไกล ตกใจจนสะดุ้ง หลงป่า ภรรยาหนี ทรัพย์สมบัติ เขี้ยวสัตว์ ขนนกสีขาว ซื้อไม้กระดาน ไปยังเมืองนรก ช่วยคน ตกบ่อมีหนอน มีหางงอก ตู้อาหาร พระเจ้าแผ่นดิน ยกของหนัก ชุดว่ายน้ำ ฟ้อนรำ ศิลปิน พายเรือกับคนอื่น ทะเลาะกับเพื่อน ฝังทั้งเป็น แป้งผัดหน้า นุ่งโจงกระเบน ปราสาท เดินสะดุดหกล้ม เลื่อย ปี่ ผมร่วง ยกโทษให้ใครบางคน สัมผัสกรวดทราย สวดมนต์ ห่าน ครัว งานวัด กงจักร ป่าไผ่ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ หิมะตกในฤดูร้อน สร้อยคอ มีดบาด โถแป้ง ตกน้ำร้อน ตบแต่ง ปลาหมึก กะเหรี่ยง เท้าเจ็บ ตีงู เข้าเฟสบุคไม่ได้ ด่า เหี้ย แลบลิ้น นํ้าวน ลำน้ำ กระรอก หวีผม ดื่มน้ำฝน มังกร ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น จีวร รัฐประหาร นิล น้ำล้นเขื่อน กกไข่ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เพื่อนตาย กระโดดลงจากต้นไม้ ฮ่อยจ๊อ แดด อินสตาแกรม ( instargram ) ค้อน กินองุ่น น้ำพุ นุ่งผ้าใหม่ ผนัง โกหก ขาด้วน ปอ วันเกิด ซองจดหมายสีฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM