ทำนายฝัน 'หิมะตกถูกตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะตกถูกตัว กิจการที่ทำสำเร็จแน่นอน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิมะตกถูกตัว'

กิจการที่ทำสำเร็จแน่นอน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร่ม ขโมยขึ้นบ้าน ป่าช้า กรรไกร ปากเจ็บ ฆ่าตัวตาย ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ อิฐ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ รถเมล์ นอนในมุ้ง ผ้าพันคอ เสาเรือน อมตะ ซองจดหมายสีชมพู ผัดหน้า ตั้งครรภ์ กำลังเล่นเฟสบุค ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ห้อง โค่นต้นไม้แก่ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ โทรศัพท์ ฟังเทศน์ฟังธรรม กระต่ายวิ่ง สมุด ซื้อผ้าขาว สร้อยข้อมีชำรุด กระเป๋าใส่เสื้อผ้า นอนกับสาวสวย หญิง คนรักได้รับบาดเจ็บ เดินอยู่ในป่า ตั้งท้อง สมอเรือ ได้ยินเสียงกระซิบ เด็ก เพื่อนที่ตายไปแล้ว ตะเกียงที่จุดแล้ว รดน้ำ ฟันหลุด เดินทางก่อนกำหนด เรือจอด แมวข่วน มีปากเสียงภายในครอบครัว ปีศาจที่มีเขาและหาง โกศ ถูกตบ ของเน่าเสีย ขอทาน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ขนมเข่ง ปอ ปอก ก้อนหิน คนฆ่าสัตว์ นอนกลับหัว ปากเปื่อย นาฬิกา เล่นฟุตบอล บวม สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ธุรกิจ ไหล่เจ็บ ไข่ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง อักษรย่อ ทองคำก้อน งา แฝด ทูตชาวต่างชาติ กลองโบราณ ยมทูต หมีทำร้าย นุ่งชุดแดง สู้กับเสือ แล้วชนะ ร่องน้ำ ต้นกก ท่องเที่ยวในสวน เปลหามคนเจ็บ กองดิน งวงช้างรัดตัว เลื่อยไม้กระดาน รางรถไฟ สร้าง โจรปล้นบ้าน เครื่องลายคราม ซื้อปลาหมึก ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เจ็บฝ่าเท้า กางมุ้ง ฝังศพคนที่รู้จัก ทะเลาะ ดอกซ่อนกลิ่น ขนมชั้นหลากสี ตนเองทำความผิด ปลูกต้นไม้ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เครือญาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM