ทำนายฝัน 'ห่วงเหล็ก'

ฝันเห็น ฝันว่า ห่วงเหล็ก ฝันเห็นห่วงเหล็ก ทำนายว่า จะได้รับข่าวจากญาติมิตรทางไกล หรือ คนในบ้านจะมีเหตุร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ห่วงเหล็ก'

ฝันเห็นห่วงเหล็ก ทำนายว่า จะได้รับข่าวจากญาติมิตรทางไกล หรือ คนในบ้านจะมีเหตุร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรรไกร ขนมจีน โรงพยาบาล เลือดออกทางทวาร ตู้กับข้าว เฆี่ยน นาฬิกา เดินรอดราวผ้า กรน จอก เห็นปีศาจกินคน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ไหว้พระราหู ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ตัวเองกลายเป็นนก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ฆ่าสุนัขบ้า ฮาเร็ม ถูกเปลื้องผ้า กระเป๋าเดินทาง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เสาตกน้ำมันในบ้าน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ซุกซ่อนของมีค่า เขากวาง เซิ้ง บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ สาวไส้ สุกร ผ้าโพกหัว พริกไทย ผึ้งมากมาย เครื่องจักรไม่ทำงาน คนตาย แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ พูดกับกลุ่มชน ซาบซึ้งใจ คดีฟ้องร้องกัน ก้อนหิน พิมเสน โน๊ตบุ๊ก แผ่นดินแยกออกจากกัน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว แจกันคู่ ศาลเจ้า พูดคุยกับโจร กินผัก งูเลื้อย ให้หวีคนอื่น ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ หนามตำ นั่งจับเจ่า น้ำมัน เมา บิน (ตกลง) ปอ ภูเขาไปกำลังระเบิด ตกลงมาจากอากาศ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว มีดเหน็บที่เอว ผม เทวาลัย เป็นใบ้ อยู่ในกระท่อม เต่าทอง มุดใต้ถุน เชิงเทียน ข้อเท้าแพลง ฆ่าผึ้ง ต้นไม้ เหี้ย ไหว้พระ งง ถูกตัดศีรษะ จันทรคราส โคลน ประกายไฟ เห็นประตูบ้านตัวเอง นอนในเรือ ขวด ผลักของหนัก ความรักระหว่างคน 3 คน นั่งมองน้ำตกกับคนรัก แฟนนอกใจ รักตัวเอง ยารักษาโรค ปีนข้ามกำแพง กรวดทราย ซ่อมแซมรั้วบ้าน งาช้าง ตู้ไปรษณีย์ มวย ฉิ่งฉาบ กอดอก นางเงือก นกคุ่ม กระบือ ทองคำก้อน สูบบุหรี่ กำลังจะไปตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM