ทำนายฝัน 'ห่านฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ห่านฟ้า ฝันเห็นห่านฟ้า หรือ ได้จับห่านฟ้า ต้องระวัง อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป จะทำให้เดือดร้อนได้ในอนาคตคนทำงานสำนักงาน จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ห่านฟ้า'

ฝันเห็นห่านฟ้า หรือ ได้จับห่านฟ้า ต้องระวัง อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป จะทำให้เดือดร้อนได้ในอนาคตคนทำงานสำนักงาน จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไก่แจ้ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขี่ช้าง กินก้างปลา จับก้อนกรวด ก้อนทราย เชิงตะกอน ขี่คอคน เปื้อน นอนอยู่บนแผ่นดิน นาฬิกาปลุก ชายชู้ บันไดสูง มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ รีดนมโค ตาย ตัดผมตัวเอง ขนคิ้ว บุคคลที่เป็นคนร้าย รดน้ำ แหวน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด หมาเลียขา ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ยิ้ม ถูกต่อต่อย เกณฑ์ทหาร พระพิฆเณศ ฆ้อง บุคคล ทำนาย จมูกของตัวเองยาวใหญ่ คลอดบุตร กระแต ทางรถไฟ ขอนไม้ เลือดออกทางช่องคลอด วอ ไต่ลวด ถูกคู่รักกักตัว เกาะ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ขี่ราชสีห์ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ลูกกระพรวน แห่กฐิน เดินเล่นบนหาดทราย ให้รางวัล ตัดเล็บ โยคี พูดกับกลุ่มชน โบว์ดำผูกเสาบ้าน ได้เงิน กำแพงเมืองจีน ขอโทษ ขอบฟ้า ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน แจวเรือ ใต้ถุน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ครัว ดูละคร เผาขยะ ตักทรายเข้าบ้าน ซื้อไม้กระดาน หมาตาย น้ำเต้า เหาะ กินเนื้อย่าง ขวด นุ่งผ้าขาว ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น นั่งบนแคร่หาม หญิงเปลือยกาย ย้ายบ้าน แสงบนท้องฟ้า ธำมรงค์ สนามหญ้า เตียง ประโคม ไฮโล เสื่อไม้ไผ่ เด็กเกิดใหม่ จับกัง ลุยไฟ ตีคนอื่นด้วยเชือก กล้วยเน่า มะลิ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กระดาษข่อย เถียงกับคน เห็นกระดุม เป็นโจทก์ในศาล ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ตำหนัก เล่นน้ำสงกรานต์ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ คนตกนรก ได้รับต่างหู เหาะเหิน ลายนิ้วมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM