ทำนายฝัน 'อาเจียนเป็นหนอง'

ฝันเห็น ฝันว่า อาเจียนเป็นหนอง บุตรจะเจ็บหนัก คนเจ็บอาการจะทรุดแย่ลง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อาเจียนเป็นหนอง'

บุตรจะเจ็บหนัก คนเจ็บอาการจะทรุดแย่ลง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำผ้าเช็ดหน้าหาย พระเจ้าแผ่นดิน ฟ้าแลบ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป สีแดงชาด กุมารเทพ ทรมานคนอื่น นักบิน โครงกระดูก ช่วย มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ด่า ภาษา ถูกคนเตะ แตร เก็บองุ่นรับประทาน เบี้ย ซ่อนหา กระดาษทิชชู สร้อยข้อมือ พาน เจ้าบ่าว ให้ความกรุณา คนถูกฉีดยา ซองจดหมายสีขาว ตะกร้อ ฮา เทียนชัย ดวงแก้ว โทษ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ตะกวด ฆ่าเต่า ภูเขาไฟ ถังน้ำ จมูกหาย หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ศิลปิน นอนบนฟูก ลากรถบรรทุก บ้านร้าง ถ้ำมืด มีคนนำเงินมาให้ โกรธ ศาลเจ้า เด็ดพริกออกจากต้นพริก งานฉลอง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ขวดน้ำ น้ำตา กรรมกร อยากตาย ขนมชั้นหลากสี ท่องเที่ยวในสวน แป้งผัดหน้า จูบเด็กเล็ก ดื่ม บันไดกว้างๆ คนมุงซื้อขาย ล้างภาชนะเครื่องใช้ หัตถกรรม ระฆัง ฟ้าร้อง พระ ฤาษี ไต่ลวด เชี่ยนหมาก ที่พึ่ง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นักประพันธ์ แก้วแตก ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ได้รับต่างหู แกงการู ปม ข้าวเปลือก ไก่ กระดุมหาย ฝนตกระหว่างเดินทาง หว่านข้าวในนา กำลังเล่นเฟสบุค เพลิง ฝันว่าส่งพัสดุ หมอก ก้างปลาติดคอ ถั่วงอก ถูกยิงด้วยธนู พูดสนทนา ถูกฆ่า ถูกตะปูตำเท้า ไข่ ปีนเขา พูดกับกลุ่มชน ช่างไม้ จับลูกเสือ เครื่องแต่งกาย ของขวัญ งูจงอางไล่ หุ่นยนต์ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM