ทำนายฝัน 'เกาหัว'

ฝันเห็น ฝันว่า เกาหัว เป็นความฝันที่ดี แต่จะมีเคราะห์ก่อนจึงค่อยมีโชค หรือจะมีเรื่อง เครียดเล็กน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เกาหัว'

เป็นความฝันที่ดี แต่จะมีเคราะห์ก่อนจึงค่อยมีโชค หรือจะมีเรื่อง เครียดเล็กน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสียจริต เตาไฟ กรงนก คนหามวอผ่านหน้า คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ดึงเชือก หีบเปิดอยู่ ฤกษ์ไม่ดี ปัสสาวะรดที่นอน ขาหัก กินเนื้อคนอื่น ฟักแฟง นกกาเหว่า สาดน้ำ ตะไบเหล็ก ช้อน อยู่ในอาการเร่งรีบ ยกโทษให้ใครบางคน ปล้นสะดม นักประพันธ์ เดินอยู่ในความมืด รองเท้า เมายา บ้านเก่า ถูกมัดด้วยเชือก เผาศพ คิ้วตัวเองดกดำ ดอกมะลิ เจ้าสาว ฝูงคนจำนวนมาก แป้งผัดหน้า ตะปู นาเกลือ มีดตกน้ำ งูรัด โกนหนวด โรคเรื้อน พริก กรอด้าย เซรุ่ม ลับมีด โถส้วม ตัดเล็บ นกกางเขน เหยียบอุจจาระ สวมเสื้อสีเหลือง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ อยากตาย แมลง ก่อสร้าง ตีงู ขุดหาทรัพย์สมบัติ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ทอดทิ้งคนรัก ฆ่านกกระจิบ ยืนบนลังไม้ อทิตยาทรกิติคุณ ฝนตกระหว่างเดินทาง วิ่งหนีผู้ร้าย ดักนก ไฟไหม้ต้นไม้ หมาคาบหม้อ กองดิน ถูกหวายรัด เมฆสีเลือด มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ทาขมิ้น ถูกเสือกัด ทำโรตี มีฤทธิ์ กลืนเมฆ ถูกทำโทษ ทูต เงื่อน พวงกุญแจ ได้พูดคุยกับเพื่อน ไฟนรก ฝุ่นฟุ้งกระจาย ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น คนแปลกหน้า ช่วยคน เหรียญ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ผลักของหนัก โคไล่ขวิดคน รถจักรยาน ทอดทิ้งครอบครัว ฝูงกบ จำนวนมาก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย รถเข็นศพ ชนกระบือ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ หน่อไม้ ขี่สัตว์ บรรพบุรุษ ธง กุมารเทพ ผดุงครรภ์ แจกัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM