ทำนายฝัน 'เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ฝันว่าเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ คุณจะต้องเสียโชคลาภไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ'

ฝันว่าเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ คุณจะต้องเสียโชคลาภไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกวิ่งราวทรัพย์ ขี่ม้า ตัดต้นไม้ ฟาก ขุด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ปัดกวาดฝุ่น ขนม ลูกข่าง ซองบุหรี่ เดินขึ้นภูเขา ขาขาด หูขาด ละทิ้งครอบครัว ตู้นิรภัย ถูกมัดมือมัดเท้า สร้อยทอง ครกสาก กวาง ฆ่าหมัด ช่างปั้น ป่าไผ่ กงล้อ ศิลา หีบสมบัติ ล่องแพ แว่นตาเลนส์ใส ดอกซ่อนกลิ่น จับสายสิญจน์ ครู เปลี่ยนเสื้อผ้า กินหอยนางรม นุ่งชุดขาว เพื่อนที่จากไปไกล ต้นกก เสือกัดตัวเอง ฤดูหนาว พูดโทรศัพท์มือถือ ฉลองพระบาท ใต้ถุน ทอดผ้าป่า เมาสุรา บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ไฟไหม้ นกกระจิบ กระจาบ รถจักรยาน แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กีตาร์ แมว หางไก่ ขวาน ผิวหนัง จับก้อนหิน ปืน ค้นหา ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เชี่ยนหมาก เป็นแม่ยาย กาน้ำร้อน หลงรักสามีคนอื่น มัจฉา เลิกมุ้งขึ้น แสดงละคร ประดิษฐ์ สวะ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ปากเหม็น ไผ่ ความมั่งคั่ง ถุงเงิน-ถุงทอง บิลเลียด ปอด เปรต ภรรยานอกใจ กุฏิพระ พรวนดิน รถยนต์ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ฟันปลอม ผ้าขี้ริ้ว ลูกแก้ว ถีบจักรยาน อินสตาแกรม ( instargram ) เงาะ หญิงแปลกหน้า ผลจันทร์ ( พืช ) กระถางสามขา สาก ชอล์ก ครัว กินพระจันทร์ ปากเน่า ขวดยา เจว็ด หน้าต่าง ไล่จับผีเสื้อ กรอด้าย กุมารเทพ สีแดงชาด งานโกนจุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM