ทำนายฝัน 'เณรหางนาค'

ฝันเห็น ฝันว่า เณรหางนาค ฝันเห็นเณรหางนาค หรือ สามเณรหางนาค (กุลบุตรที่บวชเป็นสามเณรต่อท้ายพิธีอุปสมบทพระ) คุณจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวง หรือ ลาภจากทางไกล ทิศเหนือเป็นทิศมงคล และหากฝันว่าตนเองบวชเณรหางนาค จะได้บุตรหญิง หรือ ได้ลาภจากเพศเดียวกัน ชายโสด จะได้เนื้อคู่ หรือ ได้ลาภจากฝ่ายหญิง ทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลสำหรับคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เณรหางนาค'

ฝันเห็นเณรหางนาค หรือ สามเณรหางนาค (กุลบุตรที่บวชเป็นสามเณรต่อท้ายพิธีอุปสมบทพระ) คุณจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวง หรือ ลาภจากทางไกล ทิศเหนือเป็นทิศมงคล และหากฝันว่าตนเองบวชเณรหางนาค จะได้บุตรหญิง หรือ ได้ลาภจากเพศเดียวกัน ชายโสด จะได้เนื้อคู่ หรือ ได้ลาภจากฝ่ายหญิง ทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลสำหรับคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซักผ้า ถูกมัดด้วยเชือก พระพุทธเจ้า หีบเปิดอยู่ ภรรยามีครรภ์ มองนํ้าตกกับคนรัก แขกขายโรตี อ่างน้ำ น้ำตา ว่าว นั่งรถไฟ ข้าวติดคอ เศร้าโศก ท้องเดิน ฐานทัพทหาร ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ซ่อน กางร่ม อาหารบูดเน่า ยอดโดม นอนโรงพยาบาล ดื่มน้ำชา กระเป๋าเงิน กำแพง ปลูกบ้านต้นไม้ เห็นที่นารกร้าง ซองจดหมายสีฟ้า อ่างล้างหน้า ธารน้ำ เครื่องลายคราม นกเขา ถุงเงิน ถุงทอง คู คลอง กำแพงโบราณ ถูกแทง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ฮัจญ์ ตื่นขึ้นมาเอง ฝุ่นฟุ้งกระจาย จับก้อนกรวด ก้อนทราย หวีไม้ หมาคาบหม้อ ใบมีดโกน สตางค์ ถูกปล้น อุจจาระ เครื่องบินบังคับ จูบ หิมะตกในฤดูร้อน ป่วย น้ำพุ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ตลับแป้งทาหน้า ดมกลิ่นดอกไม้ ปืน ลักขโมย กรงนก แจกันคู่ เด็กพิการ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บาดเจ็บ ผู้ถือศีล ดวงอาทิตย์ทรงกลด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร้องตะโกน ตะไบเหล็ก ถูกลูกปลุกให้ตื่น เงี่ยง อีเมล ( Email ) ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ถอนผมหงอก ทางรถไฟ รักตัวเอง ฤกษ์ดี โบว์ดำผูกคอ แมวออกลูก ตกหน้าผา หน่อไม้ ถวายพระด้วยดอกบัว ชามแตก แร้ง ถูกเฉือนเนื้อ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ย้ายบ้าน ให้รางวัล ไฟฟ้า เขียด ถอด ไฟ แกะเปลือกหอยรับประทาน ฝุ่นเข้าตา ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน น้ำมันก๊าด เบาะ เดินทางไปทิศตะวันออก ป้อมปราการ ญาติทำความผิด กินองุ่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมฆสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM