ทำนายฝัน 'เดินชนผนัง'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินชนผนัง ฝันว่าเดินชนผนัง สิ่งที่คุณคิด หรือ ทำไว้จะมีผู้มาช่วยเหลือ ลำพังตนเองจะไม่สำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินชนผนัง'

ฝันว่าเดินชนผนัง สิ่งที่คุณคิด หรือ ทำไว้จะมีผู้มาช่วยเหลือ ลำพังตนเองจะไม่สำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งวงช้างรัดตัว แก้วแตก เกิดสงคราม สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ธรรมจักร ถูกผีหลอก ฟันหลุด ตัดผม ตัวเองเป็นโจร ติดเกาะ ตกบ่อลึก เลือดไหล ไพ่ บันไดเลื่อน อาบน้ำในทะเล ถูกหวายรัด ฮาเร็ม เว็จ ตีแมลงวันตาย ขบวนแห่ศพ บ้านไฟไหม้ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กิ่งก่าวิ่งไปมา ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม โฆษณา เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน อาบน้ำฝน กระดาษทิชชู งูเห่า คนกำลังเปลื้องผ้า กระดิ่ง ไฟไหม้ต้นไม้ อ่างน้ำ ได้ยินเสียงกลอง หูแหว่ง ปีนข้ามกำแพง ถีบจักรยาน ธงชัย ส้มตำ เงาะ ระย้า เต้าหู้ พลอยหลากสีสัน ถูกฟันคอขาด ไม้ขีดไฟ เห็นกระดุม นกบิน กล่าวหา ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ศีรษะ ผ่าท้อง ไถ่ถอน กระโปรง กงจักร เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด โถแป้ง สีแดงชาด เล่นฟองสบู่ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก มีดตกน้ำ ถั่วฝักยาว คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กระเป๋า หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ถูกประณาม เดินอยู่ในป่า นกแขกเต้า บิลเลียด ใบลาน งูใหญ่ กระบือ กีฬา ม้า อวัยวะเพศ เล่นการพนัน กล้วยแขก ดอกบานไม่รู้โรย ชกมวย ปฏิมา ขุดถ่านหิน มาเฟีย ฆ่าโค จับ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฟาก ทิวเขา เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ให้มีดแก่คนอื่น สวะ ป้อมปราการ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ กระท่อมริมทะเล กุมารทอง พวงมาลัย ดินสอ นกกางเขน รถยนต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM