ทำนายฝัน 'เลือดออกทางช่องคลอด'

ฝันเห็น ฝันว่า เลือดออกทางช่องคลอด จะมีผู้มาขอความช่วยเหลือ เมื่อได้ช่วยเหลือไปแล้วอาจจะ ได้รับโชคดีเป็นการตอบแทน หรือได้ของขวัญเป็นการตอบแทน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เลือดออกทางช่องคลอด'

จะมีผู้มาขอความช่วยเหลือ เมื่อได้ช่วยเหลือไปแล้วอาจจะ ได้รับโชคดีเป็นการตอบแทน หรือได้ของขวัญเป็นการตอบแทน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต่อสู้กับสัตว์ร้าย โล่ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค งานวัด กินขนม ดาว จิ้งเหลน งูขดเป็นวงกลม ดาบ นุ่งชุดขาว เดินอยู่ในความมืด ความรักระหว่างคน 3 คน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ นอนบนที่นอน ฉลาด เห็นประตูปิด ทำอะไรแปลกๆ จราจรที่สับสนวุ่นวาย หุ่นโชว์เสื้อ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง เครื่องเรือน นํ้าพุขนาดใหญ่ ฆ่าผึ้ง ต่อสู้กับคนร้าย ต้นไม้ ซื้อกระดุม ฟักแฟง กระท่อมร้าง ต้นกก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ยกของ หุ่น เก็บเงินได้ ขบวนแห่ศพ เครื่องบินตก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นางเงือก ธรรมจักร เสียสติ ชะนี หมาก กวางดำ ป่าเขา ธนูหลายดอก บ้านเก่า หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ หมอก ญาณ บ้านคนอื่น ยื้อแย่ง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เดินไปบนเนินเขา เงาตัวเองในกระจก หีบสมบัติ ผมถูกตัดให้สั้น เชือดคอสุกร ไก่ออกไข่ คนมีเขา นกแก้ว จมูกหาย งาช้างวางคู่กัน ตกต้นไม้ แสงบนท้องฟ้า แร้งเกาะหลังคาบ้าน ยิงนก ทะเลที่เงียบสงบ ผู้หญิงหัวล้าน วัวควาย โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) โฉนดที่ดิน เดินอยู่ในป่าช้า สังกะสี ล้างภาชนะเครื่องใช้ พริก แก้ผ้า เดินทางไปทิศตะวันออก สีแดงชาด ขนนกสีดำ เห็นคนอื่นถูกประณาม เปิดเผยความลับกับเพื่อน ชฎา ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เขียด พระอรหันต์ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระดู ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ปอด ดวงอาทิตย์ขึ้น ไพ่ ถูกโกง กล้วยแขก เนื้อหนัง ช่อดอกไม้ หนามตำ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ฆ่าเป็ด ขวดเหล้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น