ทำนายฝัน 'เสวียน'

ฝันเห็น ฝันว่า เสวียน ฝันเห็นเสวียนหม้อข้าว หรือ เห็นคนหิ้วเสวียนหม้อข้าวผ่านหน้าไป คุณจะได้พบเพื่อนต่างถิ่นเป็นมิตรแท้ เพื่อนฝูงจะคอยช่วยเหลือ ในเรื่องการงานและการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสวียน'

ฝันเห็นเสวียนหม้อข้าว หรือ เห็นคนหิ้วเสวียนหม้อข้าวผ่านหน้าไป คุณจะได้พบเพื่อนต่างถิ่นเป็นมิตรแท้ เพื่อนฝูงจะคอยช่วยเหลือ ในเรื่องการงานและการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้องผม เก็บผลมะม่วง เช็คเด้ง ช่อดอกไม้ ถุงใส่เงิน เหงื่อ กล่าวหา กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เพื่อนอยู่ห่างไกล รองเท้า เณรหน้าไฟ ปลวกขึ้นบ้าน ฏีกา ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ จีวร อยู่ในอาการผิดหวัง ทำกาแฟหก หางไก่ แก้ผ้า ขี้เถ้า คนรักหรือคู่รัก ถัง ไวโอลิน โกหก ย่างเนื้อ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ซื้อกระดุม ดอกบานไม่รู้โรย กระป๋องนม เปลวไฟ เดินไปบนเนินเขา ถูกเสือกัด ท้องเสีย มีคนสวมแหวนให้ น้ำพริก อดตาย คำสัญญา ขัง เผาขยะ ธนูหลายดอก รบชนะ เด็กอุ้มปลา เล่าเรื่องตลก ป่าไผ่ งมปู ได้ยินเสียงดนตรีไทย นกกำลังจิกกัน ทาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาบน้ำในมหาสมุทร กระแต ซาบซึ้งใจ หม้าย แผนผัง ภาพวาด ไฟไหม้บ้าน เดินทางไปทิศตะวันออก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กลางคืน ขี้เถ้าในเตาไฟ ยกยอ มุดรั้วลวดหนาม มีหางงอก พลอยหลากสีสัน ถูกประณาม อสนีบาต ไฟไหม้ในท้องฟ้า นาฬิกาข้อมือเสีย กระดูกแตก ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน อีกา เล่นน้ำฝน เรียก ถูกตัดศีรษะ ตบมือ เวทีมวย มะลิ พายเรือตามลำพัง หุงข้าว กินข้าว ข้อมือหัก ทำน้ำหก ครุฑ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ตุ๊กแก ละลาย น้ำพุ ขวาน กังหัน ตีฆ้อง ดาว ให้รางวัล วิ่ง กินกระต่าย จอมปลวก เจดีย์ บ้านตัวเองสวยงาม ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM