ทำนายฝัน 'เสื้อผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เสื้อผ้า ฝันว่าได้เสื้อผ้าตัวใหม่ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และมีโชคลาภ แต่หากฝันว่าถอดเสื้อผ้า ทำนายว่าจะได้ข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ไกล หากฝันว่ามีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ทำนายว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ด้วย แต่หาก ฝันว่าซักผ้า ทำนายว่าจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เสื้อผ้า'

ฝันว่าได้เสื้อผ้าตัวใหม่ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และมีโชคลาภ แต่หากฝันว่าถอดเสื้อผ้า ทำนายว่าจะได้ข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ไกล หากฝันว่ามีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ทำนายว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ด้วย แต่หาก ฝันว่าซักผ้า ทำนายว่าจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สมุด กองกระดูก ถือดอกบัวในมือ ตั้งท้อง กระบี่ ปฏิกูล ควาย ความผิด เครื่องแต่งกาย ช้อนทอง ร่วมงานทอดกฐิน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นั่งรถหรู ภูเขาไปกำลังระเบิด นอนในมุ้ง เดินขึ้นภูเขา เก็บผลมะม่วง ไกด์ ดวงจันทร์ นกแก้ว อีเมล ( Email ) นำอุจจาระกลับบ้าน เถ้าแก่ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ กินเนื้อหมู รักเพื่อน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน แมลงสาบ พระวิหาร รักใครบางคนมากๆ พูดคุยกับเจ้านาย ช่างปั้น ชี กินอุจจาระ แม่ชี วอ ฆ่าหมี ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง มองดูเหว ช่วย นาข้าวรกร้าง กรวยกรอกน้ำ ต้นกก ถั่วลิสง แผ่นดินแยกออกจากกัน พร้า ขายไม้กระดาน ชายชู้ กัลยาณิวัฒนา แตงโม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ปราสาทเก่าแก่ น้ำค้าง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ถูกกักตัว รถพยาบาล มิตรสหาย กีตาร์ กินก้างปลา ข่าวดี ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กินเนื้อมะพร้าว ได้รับของมีค่า กระดานดำว่างเปล่า คนที่มีท่าทางเร่งรีบ หอยที่มีเนื้อเต็ม เพชรพลอย ปรบมือ นาฬิกาข้อมือ คิดถึง ฉีกจดหมายรัก ทะเลาะกับแม่ยาย ทำตัวเองบาดเจ็บ เครื่องบูชา กระป๋องนม โง่ แลบลิ้น งูขดเป็นวงกลม เสื้อครุย ปริญญาบัตร นอนกลับหัว หูขาด คันศรหรือคันธนู งู พระจันทร์เดือนหงาย กระทะ กำลังจะไปตาย สีดำ เขี้ยวสัตว์ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง หิมะตกถูกตัว แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ โฆษก เงินหาย ขิม ร่มกางอยู่ จับกระต่าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM