ทำนายฝัน 'เหาะเหิน'

ฝันเห็น ฝันว่า เหาะเหิน ฝันว่าตัวเองเหาะเหินเดินอากาศ ทำนายว่า จะมีเคราะห์ หรือ มิฉะนั้นก็จะเจ็บป่วย แต่จะเป็นทุกขลาภภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เหาะเหิน'

ฝันว่าตัวเองเหาะเหินเดินอากาศ ทำนายว่า จะมีเคราะห์ หรือ มิฉะนั้นก็จะเจ็บป่วย แต่จะเป็นทุกขลาภภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โดนดึงผม บ่อน้ำใหญ่ แสตมป์ กะละมัง แคร่หาม กำไลแตกหัก จอบหรือเสียม เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ทหารเข้าบ้าน ให้หวีคนอื่น ลูกจันทร์ กระดานดำมีข้อความ ความมั่งคั่ง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด รักกับนักบินหญิง วัง กระเป๋า ข่าวร้าย บวชพระ รอยเท้าของตัวเอง นาฬิกาข้อมือเสีย ตลับแป้งทาหน้า นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ หญ้า นอนโรงพยาบาล พังพอน ซุกซ่อนของมีค่า เห็นกล้วย ฝนตกหนัก ลุยโคลน เปลือย ฮิปโปโปเตมัส บ้านคนอื่น เสียสติ ชะนี ฮก ลก ซิ่ว กระจก ยุ้งข้าว กอไผ่ ตัดต้นไม้ ทำตัวเองบาดเจ็บ ดื่มนม ร่วมงานทอดกฐิน ผู้หญิงตั้งครรภ์ มะนาว ขนมชั้น นกกระเรียน สวมเสื้อสีเหลือง ติดเกาะ ถุงใส่เงิน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ โจร อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เก้าอี้ กินอาหารเจ ของลับ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ดารา ฟันบนตนเองหัก ฆ่าวัว เด็ก เดินถอยหลัง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ วัด เครื่องชั่ง ฆ่าตัวตาย งง กินเนื้อวัว ยา กินลูกอม ต่อสู้ หน้าไม้ ตัวเองถูกประหาร กระซิบ สตางค์ เครือญาติ หวีผม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กัดคน การผ่าตัด คนรักหรือคู่รัก นำฟองน้ำมาล้างจาน กัลยาณิวัฒนา ตะกวดขึ้นบ้าน เศษอาหาร หินก้อนใหญ่ ท่องเที่ยวในสวน เครื่องแบบตำรวจ หงอนไก่ นุ่งผ้าขาด เดินลุยกองไฟ คนอื่นทำพลาด ขึ้นต้นไม้ ขอนไม้ ขัง อยู่ในอาการผิดหวัง ฝังศพคนที่รู้จัก ถูกตัดใบหู ทราย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM