ทำนายฝัน 'เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทำนายว่าจะมีเรื่องทำให้เสียเวลา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ'

ทำนายว่าจะมีเรื่องทำให้เสียเวลา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไพ่ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ลวดหนาม ปฏิทิน ไล่จับผีเสื้อ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตัดผมใหม่ เดินทางก่อนกำหนด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย โกศ พระสงฆ์ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น คนแปลกหน้า ต่อสู้กับคนร้าย ได้กลิ่นของบูดเน่า ยางรถ เข็มแทง ผึ้งทำรังในบ้านของเรา นอนบนที่นอน เนื้อหนัง ถ่ายขี้ กระบอกไม้ไผ่ กลอง ร่มกางอยู่ แขก ก้อนหินตก หิ้วกระเป๋า ดีใจ หญ้า คนมีดวงตาสีดำ จับปลาช่อน แร้ง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ หายใจอึดอัด เกลือ ซองจดหมายสีฟ้า บวช ฝุ่นเข้าตา ช่วยคน ภูเขาไฟ ดวงอาทิตย์ทรงกลด กอดตุ๊กตา ขับรถ หมากรุก ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง หน้าต่าง ขุด ถอดรองเท้า ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ปลาทอง โต๊ะรับประทานอาหาร ภรรยาทิ้ง กระต่ายขูดมะพร้าว ภูเขาไปกำลังระเบิด ผ้าห่มหนาๆ จานชาม ทำนาได้ผลผลิตดี กระโดดจากที่สูง ถ่ายอุจจาระ ดักนก ประกาศนียบัตร กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว กินเนื้อวัว ขัง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ไข่ ซองจดหมายสีแดง ผึ้งต่อย ถูกสัตว์กัด ถูกประณาม ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ทาก เป็นคนผอมบาง ศีรษะล้าน กุญแจหาย เดินขึ้นที่สูง ปืน ถูกยิงด้วยธนู ดาวอับแสง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ทำร้าย แมลง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง บุคคล สามง่ามสำหรับแทงปลา เลือดออกทางทวาร ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ใต้ถุน กังหัน นกบิน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กินลิ้น ดื่มน้ำจากแก้ว นกเกาะหลังงู มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ได้พูดคุยกับเพื่อน เศษอาหาร ทองคำก้อน เพศสัมพันธ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM